Bruk av hodetelefoner under heldagsprøver

Eksamenskontoret har besluttet at elever og privatister kan benytte hodetelefoner/øreplugger i forbindelse med skriftlig eksamen våren 2019. Det er derfor besluttet at elever på Strinda, også under heldagsprøver der pc benyttes, skal kunne bruke hodetelefoner/øreplugger. I den sammenheng vil vi informere om talesyntesefunksjonen i Office365 som gir mulighet for høytlesing av tekst. Elever med lese- og skrivevansker kan få mye hjelp til opplesing av både oppgavetekst og egenprodusert tekst ved hjelp av talesyntese i Word. Nedenfor ligger en kort brukerveiledning for hvordan dette aktiveres i Office365.

Hvordan aktivere talesyntes i Word (Office365)

Sist oppdatert 05.04.2019