Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere

Helsesykepleier Eva Cecilie Bjerkhoel

Eva er tilstede mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.30. Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 2.etasje, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til 94877628

Helsesykepleier Siv Aase Hageskal

Siv er tilstede onsdag og fredag 0800-1530. Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 2.etasje, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til 95881589

De vil være behjelpelig med spørsmål relatert til fysisk og psykisk helse (spiseatferd, tristhet, rus, prevensjon, graviditet og seksualitet).

Fysioterapeuter

Fysioterapeut Stine Johannessen Haugum og Linda Sivertsen Sund

Stine og Linda deltar sammen med helsesykepleiere i helseopplysning om ulike tema. De har ikke kontortid her på skolen. Ved behov for individuell oppfølging kan man kontakte Enhet for fysioterapitjenester på 481 17 439 eller Stine på 97401806. Linda har telefon 48134756

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Sist oppdatert 28.03.2023