Skolen vår

Strinda vgs. forside

Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt høsten 2013. Hele skolens tilbud er nå samlet under ett og samme tak. Skoleåret 2020/2021 har skolen ca 1100 elever fordelt på fem utdanningsprogrammer. Selv om skolebygget er nytt, har vi lang erfaring med skoledrift, og vi ønsker å videreføre og utvikle de gode skoletradisjonene våre. Som elev på Strinda vil du møte sterke fagmiljøer og et trygt og inkluderende skolemiljø. 

Vi er opptatt av at elevene skal trives faglig og utnytte sitt potensiale som elev. Elevundersøkelser viser at elevene på Strinda trives godt, og at de får utfordringer å strekke seg etter.

Ved Strinda bygger vi et skolemiljø som skal gi elevene opplevelser og læring knyttet til tverrfaglig samarbeid på mange områder, som Strindamusikalen, internasjonaliseringstiltak, temauker og ulike skolekonkurranser. I tida som kommer vil skolen også satse på bærekraft på tvers av alle utdanningsprogrammer

Mulighetene er mange – bli en del av Strinda du også!

Sist oppdatert 01.10.2020