Skolen vår

Strinda vgs. forside

Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt høsten 2013. Skolen har nå ca 1150 elever fordelt på fem utdanningsprogrammer. Som elev på Strinda vil du møte sterke fagmiljøer og et trygt og inkluderende skolemiljø, men du vil også oppleve at det blir stilt krav til deg. Elevene på Strinda forteller i elevundersøkelsene om at de trives på skolen, og at de setter pris på mangfoldet du møter i kantina og i gangene på skolen.

Vi er opptatt av at elevene skal trives faglig og utnytte sitt potensiale som elev. Skolen er en bærekraftskole som du kan lese om på sider om det, som stiller krav til deg som elev og til ansatte på skolen. Dette tar vi på stort alvor, og vi har en rekke tiltak som bidrar til at vi drar i riktig retning.

Ved Strinda bygger vi et skolemiljø som skal gi elevene opplevelser og læring knyttet til tverrfaglig samarbeid på mange områder, som Strindamusikalen, internasjonaliseringstiltak, temauker og ulike skolekonkurranser.

Mulighetene er mange – bli en del av Strinda du også! Velkommen!

Sist oppdatert 15.02.2022