Helsefag med studiekompetanse - HESK

Nytt studieprogram fra høsten 2023 ved Strinda videregående skole

Helsefag med studiekompetanse – HESK

Høsten 2023 starter det opp et nytt og spennende utdanningsprogram i Trondheim. Tilbudet vil kun være tilgjengelig ved Strinda videregående skole. Det nye tilbudet er et 3-årig opplæringsløp til generell studiekompetanse med fordypning i helsefag. 
Opplæringsløpet har følgende kjennetegn:

• Generell studiekompetanse med helsefag over tre år, fellesfagene er fordelt over alle tre skoleår.
• Teori og praksis går parallelt, og elevene vil få brei kunnskap om ulike arbeidsplasser innenfor fagfeltet helse.
• En skolehverdag tett på helsesektoren, der de etter fylte 18 år får mulighet for praksis både i sykehus og psykiatri.
• Elevene vil ha mulighet for å søke studier på høyskole eller universitet, eller ta et fagbrev etter endt utdanning.

Opplæringsløpet har samme fag og timetall som summen av et ordinært toårig yrkesfagløp ved helsefagarbeideren og Vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i bedrift (YFF) blir fordelt over tre år slik at man unngår et teoritungt påbyggingsår på Vg3.

Etter gjennomført opplæring får elevene generell studiekompetanse og kan søke direkte til høyskole eller universitet. Elevene vil også kunne velge å bli lærling, ta fagbrev som helsefagarbeider og deretter jobbe som fagarbeider før de eventuelt går videre til høyere utdanning.

Hva søker elevene etter endt utdanningsløp ved universitet og høyskoler? (erfaringer fra skoler med dette tilbudet): sykepleie, vernepleie, fysioterapeut, paramedisin, politi, psykologi, ergoterapi, radiograf, audiologi, bevegelsesvitenskap og helseteknologi.

Lenke til forskriften til HESK fra Lovdata.no 

Strinda videregående skole vil høsten 2023 starte opp med dette tilbudet så det vil være søkbart den 1. mars for de som skal starte i videregående skole skoleåret 2023/2024.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om det nye utdanningsprogrammet:
HESK – helsefag med studiekompetanse.

Sjekk gjerne ut denne videoen

 

 

Har du spørsmål?

Tone Guttormsen
Avdelingsleder, helse- og oppvekstfag
74 17 82 89 92 24 24 12