Bærekraftskolen

strinda_logo_vid (Liten).PNG

Strinda har som mål at bærekraft skal gjennomsyre alle våre aktiviteter, både i undervisning, aktiviteter utenfor klasserommet og drift. Her er noen eksempler på hvordan vi jobber for å nå dette målet.

Hva er mitt bidrag? Strinda har gjennom Den naturlige skolesekken fått støtte til prosjektet «Hva er mitt bidrag?». Målet med dette prosjektet er å sette fokus på hva hver enkelt av oss kan gjøre for å sikre ei bærekraftig utvikling. På Strinda ønsker vi at alle skal stille seg dette spørsmålet hver dag, både elever og ansatte. Mange av prosjektene som omtales nedenfor, er en del av dette prosjektet.

Bærekraftklassen: I år er det for første gang mulig å søke seg inn i Bærekraftklassen på Strinda. Dette er et tilbud til de som søker på VG1 studiespesialisering. I Bærekraftklassen vil fellesfagene samfunnskunnskap, naturfag, geografi, norsk og engelsk være rettet inn mot en rekke viktige spørsmål innen bærekraft.

Les mer om dette Bærekraftklassen under utdanningsprogrammet Studiespesialisering.

Les mer om dette Bærekraftklassen under utdanningsprogrammet Studiespesialisering.

Les egen nyhetssak om Bærekraftklassen på Strinda.

Tverrfaglige bærekraftuker: Skolen arrangerer to bærekraftuker i året, ei på høsten og ei på våren. Alle elevene på VG1 deltar på ei disse ukene, og de fordyper seg da i tema som forbruk, transport, energi og mat.

Bærekraft-pilot for NDLA: Strinda er pilotskole for NDLA og er gjennom dette være med på uttesting av et tverrfaglig undervisningsopplegg innen bærekraftig utvikling.

Deltakelse i Klima-NM: Hele skolen deltar i Klima-NM en gang i året. Her konkurrerer skolens elever og lærere med elever og ansatte ved skoler i hele landet.

Se video om Strinda sin deltakelse i Klima-NM.

Elevenes «Team Bærekraft»: Dette teamet består av elever fra ulike utdanningsprogram og trinn. Det de har til felles, er at de gløder for temaet bærekraft. Elevene tar initiativ til egne aktiviteter som setter bærekraft i søkelyset, f. eks. skal de i januar arrangere GoGreenWeek.

go green week

De ansattes «Team Bærekraft»: Strinda har også et «Team Bærekraft» bestående av ca. 20 lærere. Dette teamet jobber med å koordinere skolens satsing på bærekraftig utvikling, både innen de enkelte utdanningsprogram og på tvers av disse. 

Klesbyttedag: Elevenes Team Bærekraft arrangerer klesbyttedag. Hit tar elever med seg klær de ikke selv har bruk for og får mulighet til å bytte i andre klær. Hvorfor kjøpe nytt når det er enklere, billigere og bedre for miljøet å bytte?

Redesign av klær: I forbindelsen med skolens julecup arrangerer skolen konkurranse i redesign av klær. Målet er at elevene skal få se hvilke muligheter det finnes i gjenbruk og redesign.

Kortreiste råvarer: Utdanningsprogrammet Restaurant og matfag strekker seg langt for å bruke kortreiste råvarer i sin matlaging. Gjennom vårt unike samarbeid med Skjetlein videregående skole tar vi det meste av kjøttet vi bruker fra dem, og alt dette er økologisk. Strinda var for øvrig den første skolen som signerte Det Trønderske matmanifestet.

http://oimat.no/trondersk-matmanifest/

Redusert matsvinn: Skolen har et konstant fokus på å redusere matsvinn. Dette gjelder både i kantina, på utdanningsprogrammet Restaurant og matfag og blant elever og ansatte generelt.

Energisparing og smarthusteknologi: På utdanningsprogrammet Elektro er fokus på lys- og varmestyring en sentral del av undervisninga.

Vindmølleprosjekt: Dette er et prosjekt på Elektro VG1 der elevene bygger enkle vindmøller i papp for å måle strøm og spenning som kan produseres med en vindturbin.

Bærekraftig drift: Som alle andre videregående skoler i fylket er Strinda miljøsertifisert, og skolen jobber kontinuerlig for å sikre en mest mulig bærekraftig drift. De tre siste årene har skolen for eksempel redusert energiforbruket med nesten 40%.

NTNU-samarbeid: I løpet av 2020 skal flere NTNU-studenter skrive bachelor- og masteroppgaver om Bærekraftskolen Strinda vgs. Studentene kommer til å evaluere flere av våre pågående prosjekter. Dette håper vi skal gi kunnskap om hvilken effekt de ulike prosjektene har, og hva vi kan gjøre for å bli bedre.

React: Strinda deltar i det flernasjonale forskningsprosjektet React – from resistance to action, sammen med bl.a. NTNU.  Prosjektets overordnede mål er å øke bevissthet rundt hvordan individers valg påvirker klimaet. Dette skal oppnås gjennom aktiv og effektiv formidling, og med et spesielt fokus på barn og unge. Les mer om React på

https://www.react-project.com/

Skriv-for-liv: Strinda deltar hvert år i Amnestys «Skriv-for-liv-aksjon». Elevene skriver solidaritetsbrev til mennesker som kjemper en hard kamp for sine og andres rettigheter, og de signere aksjonsbrev som blir sendt til myndigheter i land der rettighetene til disse menneskene er truet.

Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende: Elever på Helse- og oppvekstfag på Strinda bidrar til bærekraftig utvikling, spesielt den sosiale dimensjonen, gjennom et nært samarbeid med Trondheim kommune og eldre i nærmiljøet. Eldre hjemmeboende blir invitert til ulike former for samlinger, opplevelser og turer som elevene arrangerer.

Sist oppdatert 29.06.2020