Bærekraftskolen

strinda_logo_vid (Liten).PNG

Strinda har som mål at bærekraft skal prege all vår virksomhet og komme til uttrykk i undervisning, drift og all øvrig aktivitet. For skoleåret 2021-22 har vi spesielt to satsingsområder: Årshjulet for tverrfaglige undervisning om bærekraft og Grønt elevråd.

Årshjulet for tverrfaglige undervisning om bærekraft

Ved hjelp av årshjulet ønsker vi at elever skal få god tverrfaglig undervisning om bærekraft. Årshjulet består av fem undervisningsopplegg som er spredd ut over året.

 

Ved skoleårets start lager alle VG1-klasser sine Bærekraftforsetter. Her finner klassenes elever i fellesskap ut hvordan de som klasse kan sikre at skolehverdagen blir så bærekraftig som mulig.

Dette er et tverrfaglig prosjekt der elevene jobber i grupper og lager en film om et produkts «liv», altså fra råvarer utvinnes og helt til produktet ender som avfall. I forbindelse med dette prosjektet, besøker elevene ulike resirkulering- og gjenbruksbedrifter for å se hvordan avfall kan bli til en ressurs.

I dette tverrfaglige prosjekt skal elevene velge seg en individuell vane de vil endre på for å leve mer bærekraftig. De skal forsøke å endre denne vanen i 3 uker, og deretter reflektere rundt hvordan dette har gått.  

I dette prosjektet inngår norsk og samfunnsfag, og målet er å koble en eller flere skjønnlitterære tekster til samfunnsfaglige tema knyttet til bærekraft.

I bærekraftuka inngår de fleste fag. Her jobber elevene i grupper, og de velger seg et tema som de vil fordype seg i. Målet er at de både skal reflektere over egne vaner relatert til dette temaet, de skal oppsøke fagekspertise innen temaet, og de skal trekke inn globale perspektiver. 

 

Grønt elevråd

I skoleåret 2021-22 blir det etablert et grønt elevråd ved Strinda vgs. Det grønne elevrådet vil fungere som et parallelt organ til det «vanlige» elevrådet. Formålet med et grønt elevråd er å legge til rette for en mer elevstyrt bærekraftsatsing ved skolen, der elevene får mulighet til å arbeide med sine egne interesseområder innenfor bærekraftsatsingen ved skolen. Grønt elevråd vil også være en viktig kanal for lærere og skolen for øvrig for å nå ut med informasjon til elevene og å få innspill fra dem på undervisningsopplegg o.l. Det velges en grønn elevrådsrepresentant fra hver klasse, og et grønt elevrådsstyre bestående av en grønn elevrådsleder fra hver avdeling.

 

Andre aktiviteter relatert til bærekraftsatsingen ved skolen:

Team Bærekraft Dette er et team som består avca. 20 ansatte ved skolen, med representanter fra alle utdanningsprogram og trinn. Teamet jobber med å koordinere skolens bærekraftsatsing. 

Deltakelse i Klima-NM Hele skolen deltar i Klima-NM en gang i året. Her konkurrerer skolens elever og lærere med elever og ansatte ved skoler i hele landet.

Kortreiste råvarer Utdanningsprogrammet Restaurant og matfag strekker seg langt for å bruke kortreiste råvarer i sin matlaging. Gjennom et unikt samarbeid med Skjetlein videregående skole tar vi det meste av kjøttet vi bruker fra dem, og alt dette er økologisk. Strinda var for øvrig den første skolen som signerte Trøndersk Matmanifest.

Redusert matsvinn Skolen har et konstant fokus på å redusere matsvinn. Dette gjelder både i kantina, på utdanningsprogrammet Restaurant og matfag og blant elever og ansatte generelt.

Energisparing og smarthusteknologi På utdanningsprogrammet Elektro er fokus på lys- og varmestyring en sentral del av undervisninga.

Vindmølleprosjekt Dette er et prosjekt på Elektro VG1 der elevene bygger enkle vindmøller i papp for å måle strøm og spenning som kan produseres med en vindturbin.

Bærekraftig drift Som alle andre videregående skoler i fylket er Strinda miljøsertifisert, og skolen jobber kontinuerlig for å sikre en mest mulig bærekraftig drift. De tre siste årene har skolen for eksempel redusert energiforbruket med nesten 40%.

NTNU-samarbeid Strinda videregående skole har et tett samarbeid med NTNU. Flere bachelor- og masteroppgaver har blitt skrevet om Bærekraftskolen og skolen deltar i flere forskningsprosjekter, blant annet prosjektene MOST (Bærekraftprosjekter i samarbeid med lokale aktører) og VR-learn (bruk av VR-teknologi i undervisningen, bl.a. relatert til klimaendringer).

Skriv-for-liv Strinda deltar hvert år i Amnestys «Skriv-for-liv-aksjon». Elevene skriver solidaritetsbrev til mennesker som kjemper en hard kamp for sine og andres rettigheter, og de signere aksjonsbrev som blir sendt til myndigheter i land der rettighetene til disse menneskene er truet.

Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende Elever på Helse- og oppvekstfag på Strinda bidrar til bærekraftig utvikling, spesielt den sosiale dimensjonen, gjennom et nært samarbeid med Trondheim kommune og eldre i nærmiljøet. Eldre hjemmeboende blir invitert til ulike former for samlinger, opplevelser og turer som elevene arrangerer.

 

 

Sist oppdatert 25.10.2021