Studiespesialisering

Lyst til å gå Studiespesialisering på Strinda? Sjekk ut vår nye promoteringsfilm!

Studiespesialisering gir deg studiekompetanse og passer for deg som har lyst til å studere videre etter videregående.

Studiespesialisering består av fellesfag og programfag. Fellesfagene er fag alle må ha som norsk, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, historie, naturfag, religion og etikk, matematikk, engelsk samt et fremmedspråk. Programfag er fag du velger i Vg2 og i Vg3.

Strinda har en særskilt variant av studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett. De som søker dette søker på studiespesialisering, men må i tillegg markere at de ønsker toppidrett i tillegg første året. Merk: Dette kommer i tillegg til idretten man driver med.

Strindamodellen for matematikk er spesielt for skolen vår. Ved å tilpasse undervisningsgrupper etter interesse og ferdigheter opplever flere trivsel og mestring i faget. I Vg1 må du velge matematikkurs;  1P (praktisk matematikk) eller 1T (teoretisk matematikk). Du får informasjon og veiledning til hjelp i dette valget en av de første skoledagene på Strinda.

Av fremmedspråk tilbyr vi spansk, fransk og tysk for de som har hatt fremmedspråket i ungdomsskolen. Som nybegynnerspråk tilbyr vi tysk.

I løpet av første året må du velge hvilken spesialiseringsretning du ønsker; språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. I desember og januar gir vi informasjon om fagene som kan velges og om regler for valg, både til elever og foresatte.

På Strinda tilbyr vi en rekke programfag. Se omtale under andre og tredje år under.

Du kan også velge topp– eller breddeidrett fag fra idrettslinja. Toppidrett kan du velge alle tre årene, breddeidrett kan velges i Vg2 og Vg3.

Skolen setter hvert år opp en musikal. De som deltar i musikalen kan ta ett av fagene musikk eller teaterensemble som er godkjente programfag.

Både idrettsfagene og musikalfagene kan kombineres med begge hovedretningene i det studiespesialiserende utdanningsprogrammet.

Vi har engasjerte lærere som bryr seg og som vil at elevene skal trives, utfordres og lykkes. Lærerne samarbeider tett og de er opptatt av å holde seg faglig oppdatert gjennom bla samarbeid og ekstern kursing.

Vi tar med elevene ut av skolebygget når det er naturlig for å gi interessant og god læring. Vi kan nevne ekskursjoner i naturfag, geografi, biologi, samfunnsfag, historie, samfunnsgeografi og geofag. Mer om disse finner dere på Facebook og Instagram.

Strinda videregående skole er bærekraftskole. Det får betydning for tema og aktiviteter som skjer på skolen. Les mer om bærekraftskolen på egne sider om dette.

Hvis du velger studiespesialiserende på Strinda må du regne med å jobbe hardt. Det koster å lykkes, men det er verdt det i lengden. Det finnes utallige eksempler på Strindaelever som har nådd langt.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vi har 5 klasser studiespesialisering og 2 idrettsfagfagsklasser. Hver klasse består av ca 30 elever. De fleste timene har du sammen med klassen din i basisrommet til klassen eller i spesialrom. I matematikk og fremmedspråk går du sammen med elever fra andre klasser på trinnet som har valgt samme fag. De som har valgt toppidrett samles i en klasse, og de har toppidrett sammen med andre elever fra alle trinn og retninger. Du vil få en kontaktlærer som følger deg og klassen, og som har et spesielt ansvar for trivsel og læringsmiljø. Alle klasser velger tillitsvalgt til elevrådet. Elevrådet har en egen leder for hvert trinn. Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Kontaktlærer tar kontakt med foresatte i starten av skoleåret. Foresatte inviteres til skolen for foreldremøter i september og i januar, og de får tilbud om samtale med faglærere i januar. Valg av programfag for 2. år foregår i januar/februar. Elever som ønsker å ta 2.år som utvekslingselev får veiledning til det fra rådgivertjenesten. De siste årene har vi hatt rundt 15 elever som har gjennomført 2.året i utlandet.

 • Andre og tredje år

  Fra og med andre år har du noen fag sammen med klassen og andre fag (matematikk, fremmedspråk og programfag) i grupper med elever på tvers av alle klasser, avhengig av hva du har valgt. Du har fremdeles en kontaktlærer som følger deg. Utover skoleløpet vil du få orientering om videre utdanning og yrkesvalg. En egen rådgiver for karriereveiledning gir individuell veiledning for den som ønsker det. Vi tilbyr følgende programfag:

  Vg2 Realfag

  Biologi 1 og 2, fysikk 1 og 2, geofag 1 og 2, kjemi1 og 2, matematikk R1og R2, matematikk S1 og S2, matematikk X og teknologi og forskningslære 1.

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter,  psykologi 1 og 2, markedsføring og ledelse 1 og 2, media og informasjonskunnskap 1 og 2, rettslære 1 og 2, entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, historie og filosofi.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Anita Grimsrud
Fagleder m/personalansvar
74 17 58 03 95 99 89 04
Ola Andreas Skevik
Fagleder m/personalansvar
74 17 82 42 93 21 34 08
Svein Jørgen Hansen
Fagleder m/personalansvar
74 17 82 76 91 79 68 58