Informasjon til elever og foresatte

Oppdatert 25.03.2020. Skolene i Trøndelag fylke vil være stengt til over påske, altså til tirsdag 14. april. Skriftlig eksamen for elever utgår for alle elever i videregående skole.

Regjeringen vedtok 24. mars å forlenge sitt vedtak om stengte skoler til og med 13. april. De har samtidig sagt de vil komme med en ny vurdering av de innførte tiltakene den 8. april.

Ellers vet vi følgende nå (oppdatert 25.4.2020):

  • Skolene vil være stengt til over påske, altså til tirsdag 14. april
  • Skriftlig eksamen for elever utgår for grunnskolen og for alle elever i videregående skole.
  • Beskjed om muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntlig-praktisk eksamen vil vi først få over påske.
  • Regjeringen vurderer fortløpende om det blir mulig å gjennomføre privatisteksamener.

 Se også:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Det overordna målet er fortsatt: (fra Utdanningsdirektoratet)

For at alle elever skal få standpunktkarakterer i fag sommeren 2020, er det viktig at ungdomsskolene og videregående skoler prioriterer opplæring som sikrer elevene vitnemål.

Informasjon til elever og foresatte om digital opplæring.

I infomasjonsbrevet under (24.3.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring) er det en feil knyttet til avsnittet "Datapakker til elever uten nett". Elever som kan dokumentere at de ikke har nett hjemme, må gi skolen beskjed om dette. Skolen innvilger, på bakgrunn av henvendelse, rett til refusjon av eventuelle kostnader knyttet til å utvide/oppjustere elevens private abonnement.

24.3.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring.

24.3.2020 Personvernombudet i Trøndelag fylkeskommune

16.03.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring
mens de videregående skolene er stengt.

11.03.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte.