Skolen er fortsatt stengt etter påske - informasjon til elever og foresatte

Skolen er fortsatt stengt etter påske. Tirsdag 07.04 hadde regjeringen pressekonferanse der de kom med følgende avklaringer for skolene etter påske -  alle elever i videregående skole fortsetter med hjemmeundervisning 14. april og frem til 27. april. Undervisningen gjennomføres digitalt. Elever må holde seg oppdatert på alt som angår fag og opplæring på Canvas.

Fra 27. april åpnes skolen for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og for yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen for at dette kan skje på en forsvarlig måte når det gjelder smittevern. Vi vil informere videre om dette når vi har detaljene.

Ellers vet vi følgende:

  • Skriftlig eksamen for elever utgår for grunnskolen og for alle elever i videregående skole.
  • Beskjed om muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntlig-praktisk eksamen vil vi først få over påske.
  • Regjeringen vurderer fortløpende om det blir mulig å gjennomføre privatisteksamener.

 Se også:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Det overordna målet er fortsatt: (fra Utdanningsdirektoratet)

For at alle elever skal få standpunktkarakterer i fag sommeren 2020, er det viktig at ungdomsskolene og videregående skoler prioriterer opplæring som sikrer elevene vitnemål.

Informasjon til elever og foresatte om digital opplæring.

I infomasjonsbrevet under (24.3.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring) er det en feil knyttet til avsnittet "Datapakker til elever uten nett". Elever som kan dokumentere at de ikke har nett hjemme, må gi skolen beskjed om dette. Skolen innvilger, på bakgrunn av henvendelse, rett til refusjon av eventuelle kostnader knyttet til å utvide/oppjustere elevens private abonnement.

24.3.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring.

24.3.2020 Personvernombudet i Trøndelag fylkeskommune

16.03.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring
mens de videregående skolene er stengt.

11.03.2020 Informasjonsbrev til elever og foresatte.