Elevfravær

2g9b6302_ronnydanielsen.jpg

Elevfraværet ved skolen har vært høyt dette skoleåret, og nå er fraværet enda høyere. Dette bekymrer oss!

Mange av dere jakter mer læring og bedre karakterer før neste steg i utdanningen. Dette skjer på skolen sammen med lærere og medelever!

Dere har et selvstendig ansvar for å bidra til at lærerne får et så godt vurderingsgrunnlag som mulig, og vurdering foregår løpende også i ordinære undervisningstimer. Opplæringslovens §3-3 som omhandler Vurdering i fag sier at «Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa».

Lærerne har dessuten behov for å snakke med dere enkeltvis, blant annet om sluttvurdering.

Oppfordringen er derfor: Møt opp til undervisning!

Med ønske om fine maidager og en god avslutning på skoleåret,

Hilsen Rektor