Streiken i kommunal sektor er over.

Regjeringen besluttet i fredag 4.6 å avgjøre konflikten mellom UNIO og KS i tvungen lønnsnemnd. Det betyr at lærere og andre yrkesgrupper i skolen er tilbake i virksomhet fra mandag av. Det betyr også at alle elever vil få standpunktkarakterer.

Skolen er fortsatt i rød sone i henhold til beslutning fra Trondheim kommune. Digital hjemmeundervisning fortsetter til og med tirsdag 08. Juni. Kommunen vil da vurdere om skolen skal fortsette i rød sone. Ny beslutning og informasjon kommer 8. juni. Elever vil få informasjon på canvas.