Foreldremøte på Stud.spes og Idrettsfag utsettes

foreldremoete.jpg

Pga lærerstreik, så blir det planlagte foreldremøtet på Vg1 Studiespes. og Vg1 Idrettsfag onsdag 21. og 27.september utsatt. Kommer tilbake til ny dato.

Hilsen Svein Jørgen Hansen, avdelingsleder ST og Berit Grøtte, avdelingsleder ID.