Forventninger til opplæring

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Til elever og foresatte.

Hvilke forventninger til opplæring kan elever som er hjemme pga sykdom ha?

Skolen har i løpet av pandemien opplevd stort elevfravær. Nå er skolen ifølge den statlige trafikklysmodellen på grønt nivå. Det betyr at skolen går som normalt og klassene følger sin timeplan for dagen og uka. Skolens rolle og mandat ifølge Opplæringsloven er å gi opplæring til alle elever på skolen.

Lettelser i karantenebestemmelsene fra 26.01., vil trolig gjøre det lettere for elever med smitte i egen husstand, å være mer tilstede på skolen.

Lærerne opplever at en del elever som ikke er til stede på skolen, ber om individuelle opplegg i ett eller flere fag. Rektor kan ikke pålegge lærerne å gjennomføre «dobbelt undervisning» både i form av ordinære undervisningstimer på skolen ifølge timeplan og spesielt tilpassede opplegg til den enkelte elev. Eleven kan ikke påregne digital opplæring når de er hjemme, men må følge med på informasjon som lærerne gir via læringsplattformen Canvas. Der legger lærerne ut informasjon om framdrift i faget og annen informasjon som er relevant for eleven. Det kan være ukeplaner, oppgaver, tekster og innleveringsmapper. Vi er klar over at dette kan være en krevende situasjon for elever som ikke er til stede på skolen.

Om en elev har mistet opplæring og ønsker at skolen setter inn særskilt undervisning, må det gå en henvendelse til lærer og avdelingsleder om dette. Da er det aktuelt å sette inn tiltak, forutsatt at eleven er motivert  og skolen har lærer som kan påta seg oppdraget.

Vi håper inderlig at elevfraværet går ned, og at så mange elever som mulig igjen kan få hverdagen sin tilbake, med en normal skolehverdag.