God sommer!

God_sommer_2021_endelig1.jpg

Skoleåret 2020/2021 har vært et annerledes skoleår. Situasjonen rundt korona har ført til mange endringer av planer og aktiviteter. Elever og lærer har måttet venne seg til usikkerhet, ulike smitteverntiltak på skolen, nye digitale former for undervisning samt fare for nedstenging. Vi håper vi nærmer oss slutten på pandemien, og at man kan returnere til en tilnærmet normal skolehverdag fra høsten av. Vi ønsker alle en riktig god og velfortjent sommer. Og til dere som enten kommer tilbake til oss over sommeren eller som begynner på Strinda - Velkommen!

Åpningstider for kontoret i sommer.

Åpningstidene for kontoret i sommerukene 26, 27, 28 og 31 er fra kl. 09:00 til 14:00.

Stengt uke 29 og 30.