Grønt nivå fra 17. januar

green-light-traffic-lights-outdoors (Stor).jpg

Til elever og foresatte.

Strinda er på grønt nivå i trafikklysmodellen fra og med mandag 17. januar. Det er en god nyhet! Dette betyr at alle elever skal følge undervisning etter timeplanen.

Smittevernreglene som gjelder fra mandag, kjenner vi fra skolestarten i august:

  1. Ingen syke skal møte på skolen. Hold deg hjemme også ved symptomer på sykdom.
  2. God hygiene.
  3. Hold avstand til andre – vi er fortsatt i en pandemi.

Smitte og testing:

Ved symptomer på koronasykdom, bør du teste deg så raskt som mulig. Får du et positivt testsvar, skal du fortsatt varsle kontaktlærer om dette.

Er du medelev til smittet elev eller ansatt, vil du få beskjed. Du anbefales da å teste deg på dag 3 og dag 5 etter nærkontakt, og skal i tillegg være oppmerksom på symptomer i 10 dager. Verken elever eller ansatte blir satt i karantene.

Elever vil få hurtigtester utdelt på skolen ved smittetilfeller, så langt lageret rekker.

Økt sykefravær:

Helsemyndighetene forespeiler oss et økt sykefravær i tida framover. Dette vet vi ikke noe sikkert om, men elever må være forberedt på vikarer i flere av timene og også digital undervisning fra lærere som ikke kan komme på skolen.

Når flere blir smittet av virus vil, også flere elever oppleve å bli syke og gå glipp av undervisning. Elevene oppfordres til å ha tettere kontakt med faglærer eller kontaktlærer, og be om bistand til å ta igjen tapt opplæring.

Vi er alle inderlig lei av pandemien.

Nå gjelder det å holde det vi har igjen av spirit oppe. Vi skal klare denne kneika også😊 – Lykke til! 

Hilsen Rektor

Les mer om testing og vaksinering på Trondheim kommune nettsider.