Jodtabletter

Jodtabletter_piller_maske_lite.jpg

Viktig informasjon om jodtabletter fra kommuneoverlegen

BAKGRUNN OG FØRINGER FOR UTLEVERING AV JODTABLETTER I BARNEHAGE/SKOLER i TRONDHEIM

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. De skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene. Ved et atomuhell har sentrale helsemyndigheter bedt kommunene om å sikre at spesielt barn og unge under 18 år får tilgang til tabletter dersom de oppholder seg i barnehage eller skole på dagtid. Dersom barnet/ungdommen er hjemme må foreldre/foresatte selv skaffe tabletter. Slike tabletter kan kjøpes på apoteket.

Hvem skal ta jodtabletter?

Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er derfor bare disse gruppene som skal ta jodtabletter.

Når skal tablettene tas?

Jodtabletter skal tas etter råd fra Kriseutvalget for atomberedskap

Utdeling på skolen

Skolen vil få beskjed fra helsemyndighet før utdeling iverksettes.

Se også: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter