Nye rutiner og anbefalinger om testing og smittesporing for elever i videregående skole

korona.JPG

Trondheim kommune går bort fra bruk av hurtigtester i de videregående skolene. Kun i tilfeller der mange elever er smittet, vil man vurdere bruk av hurtigtester (testregime).

Elever som har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme fra skolen, og ta PCR-test. (Husk at det er andre virus som nå er i omløp, og gir stort sykefravær.) Elever eller foresatte kan hente spytt-test/PCR-test på Leuthenhaven teststasjon. Kommunen jobber med å etablere flere steder for utlevering av tester.

Dersom en medelev tester positivt, gjelder følgende for de andre:

  • Det er kun uvaksinerte som oppfordres til å teste seg, og da er det PCR-test disse elevene skal ta. Har elever hatt covid-19, regnes han/hun som fullvaksinert og skal ikke testes.
  • Dersom det blir mange smittede i en klasse/på et trinn, kan klassen bli satt i testregime.

Medelever som kan ha blitt utsatt for smitte, får beskjed fra sin kontaktlærer eller faglærer.

Rektor