På Byplankontoret

IMG_1387 (Stor).JPG

På Byplankontoret fikk elevene innblikk i følgende tema:

  • Samarbeid om areal- og transportutvikling mellom kommuner i Trondheimsregionen
  • Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP
  • Bosettingsmønster, arbeidsplass mønster, senterstruktur, boligtyper, boligbygging, pendlerstrømmer, reisevaner, transportnett, kollektivtilbud mm. (utvikling over tid, trender)
  • Knutepunktutvikling og attraktive sentre