Praksis ved smitte, karantene og testing

photo-1583324113626-70df0f4deaab.jpg

Utdanningsdirektøren har i dialog med Trondheim kommune utarbeidet en praksis ved smitte, karantene og testing.

Utdanningsdirektøren har hatt dialog med Trondheim kommune om dette, og her er kort info om hvordan kommunen planlegger tilbud om testing ved smitte der barnehagebarn, elever eller ansatte kan teste seg ut av karantene når det kommer tilfeller av smitte i skole eller barnehage: 

Alle tidligere rutiner som Smittevernkontoret benytter for å avklare hvem som kan være berørt i ulik grad rundt en smittet, opprettholdes og brukes. De som er nærmest den smittede skal i smittekarantene (husstandsmedlemmer). De såkalte "andre nærkontakter" (for oss: medelever og evt. ansatte) får beskjed om sin status og kan nå få tilbud om testing i stedet for karantene

Disse må være i karantene inntil negativ test foreligger. 

Det er fortsatt smittevernkontoret som avgjør hvem som må testes, definerer hvem som er "andre nærkontakter".

Testing foregår ved kommunens stasjoner i Leutenhaven og Statens hus, med følgende fordeling: 

- Barnehagebarn: pinne-testing i Leutenhaven, svar oftest innen ett døgn.

- Grunnskole og vgs: spytt-test i Statens hus, svar oftest innen ett døgn.

Altså er det fortsatt smittevernkontoret som initierer tiltak som karantene/testing rundt elever som tester positivt.