Fortsatt rødt nivå inntil videre

viktor-forgacs-FcDqdJUM6B4-unsplash.jpg

Grunnet smittesituasjonen i Trondheim er vi fortsatt på rødt nivå inntil videre. Det er jevnlig dialog mellom utdanningsdirektøren og kommuneoverlegen om vi kan tilbake på gult nivå. Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt. Elever følger anvisning fra faglærere i Canvas.

Rødt nivå innebærer digital undervisning. Lærere kan gjennomføre vurdering med enkeltelever på skolen der det er behov for dette med tanke på standpunktvurdering.