Samarbeid med RBK og RBK kvinner

Fylket inngikk høsten 2013 en samarbeidsavtale med RBK. Dette innebærer at mange RBK-guttespillere velger Strinda vgs. og Idrettsfag. RBK-spillerne trener i egne grupper på Lerkendal.

Spillere som har kontrakt med RBK, kan velge mellom alle skolens programområder. Så langt har noe av teoriundervisningen foregått på Lerkendal (både på Lerkendal stadion og på Brakka) før elevene har trening.

Strinda vgs. og tidligere Trondheims-Ørn, nå RBK kvinner,  har også en samarbeidsavtale. Den skal bidra til å gi talentfulle jentespillere en optimal utvikling både sportslig og faglig. Avtalen ble formalisert på bakgrunn av Olympiatoppens Trøndermodell, som bl.a. stiller kvalitetskrav til skoler i fylket for opprettelsen av Spisset toppidrett. Strinda vgs. har hatt ei jentegruppe i fotball i kategorien Spisset toppidrett siden 2008.