Seier i Ocean Space Race

OSR 7 (Large).jpg

Dobbeltseier til Strinda i klassen "Den unge havforskeren".

Fredag 10.3 deltok 17 Strindaelever fra faget TOF1 (Teknologi- og forskningslære 1) i den nasjonale konkurransen Ocean Space Race (OSR). Det endte med dobbeltseier til Strinda i klassen "Den unge havforskeren" der laget "TyholtTårnet" vant foran laget "Blåseforskerne"! Vi hadde også med to andre lag som gjorde en sterk innsats: "Ocean Outpost" og "Darwin Waterson".

OSR arrangeres av Samarbeidsforum Marin, Institutt for marin teknikk på NTNU og SINTEF Ocean. Målet med konkurransen er å rette fokus mot havet både som viktig ressurs og som sårbart økosystem, og selvfølgelig å friste elever til videre studier innenfor marintekniske fag. Elevene har bygd egne havbøyer og fylt dem men elektronikk som måler ulike parametere i havet (som f.eks. temperatur over og under vann, luftfuktighet, trykk og lysintensitet) og sender dem trådløst til en server hos NTNU. Der kan dataene brukes i videre forskning, og målet er at flere slike billige og enkle bøyer skal gi oss mer informasjon om havets helse og hvordan den utvikler seg.

TOF1-klassen har vært med de to siste årene, og planlegger å delta igjen neste år. Det er viktig for oss at elevene får jobbe med prosjekter som går over lengre tid, og at de får bryne seg på problemene som oppstår når man skal ta produkter ut fra klasserommet og møte reelle utfordringer. Og kanskje blir noen av dem inspirert til å gå videre med studier innenfor realfag og teknologi?