Skolestart

Elevene møter etter følgende plan:

Kl. 09:00 i kantina: alle elever på Vg1

Kl.11:00 i kantina: alle elever på 3AU, 3ID, 3ST, 4ID og Påbygg.

Kl. 13:00 i kantina: alle elever på Vg2.

 

Elever som skal tilbake til alternativ opplæring (STOA) Vg2, Vg3 og Vg4 møter kl. 10:00 i AO sitt klasserom.