Solidaritetsdagen

solidaritetsdagen_2023_2024.jpg

Solidaritetsdagen skal gjennomføres torsdag 2.november 2023 av alle Strinda videregående skoles elever. Årets aksjon går til inntekt for: St. Olavs Mpunge Forening.

Lenke til skjema for oppdragsgiver - solidaritetsdagen skoleåret 2023-2024 (.pdf).

Pengene fra årets aksjon går til arbeid med å hjelpe foreldreløse barn i Uganda. Gjennom å bygge et nytt klasserom kan vi tilby flere elever, i aldersgruppen 6-9 år, skolegang i et fattig område. Alle barna på denne skolen har mistet en far eller en mor, og dessverre noen ganger begge to. Dette betyr at de ikke har tilgang til de samme midlene og mulighetene som flere av sine jevnaldrende.

Selv om grunnskole skal være gratis i Uganda, kan avstanden barna må reise være veldig lang og farefull. Noen av farene de kan bli utsatt for er både påkjørsel, angrep fra slanger og andre ville dyr, samt kidnapping og øvrig kriminalitet langs veien. Det vi kan tilby dem er en trygg plass å være, spise, sosialisere seg, og ikke minst lære!  

Tidligere så har vi bygd et skolebygg (som nå trenger et nytt klasserom), samt fire brønner som gjør at de får rent vann og unngår livsfarlige bakterier i Viktoriasjøen (Bilharzia).

Våre nettsider

Alle midlene som kommer inn, går uavkortet til hjelp med dette arbeidet.

Eleven bruker skoledagen i bedrift eller privat hvor man jobber mot et bidrag på minst kr. 200,- (det er frivillig å gi mer).

VIPPS NUMMER 835917 eller på konto 42852130029

Alle elever oppfordres til å finne seg arbeid, det være seg ute i bedrifter eller privat. For de av dere elever som ikke klarer å finne arbeid; MÅ møte på skolen i kantina kl. 08.30. Der vil man få arbeid, ta med uteklær. Det vil bli ført fravær ved manglende innbetaling/ikke oppmøte på skolen.