Streik ved Strinda videregående skole

strinda_bygg.jpg

Fra og med mandag 19.09 er ytterligere 2 lærere og 3 ledere er tatt ut i streik. Oppdatert oversikt over lærere som ikke er i streik og som underviser i henhold til timeplan legges på canvas.

Streiken rammer elevene ulikt. For noen elever og klasser vil timene gå som normalt, mens for andre elever og klasser vil flere undervisningstimer falle bort.  

Fra og med tirsdag. 13 september gjelder følgende: 

Dersom lærer ikke er tatt ut i streik:
Elever skal møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen.  

Dersom lærer er tatt ut i streik:
Elever skal ikke møte opp til time. Elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen og jobbe med fag.  

Alle elever vil få informasjon om hvilke lærere som underviser i henhold til timeplan; informasjon legges ut i Canvas. 

Flere av våre kontaktlærere er tatt ut i streik. Ved spørsmål ta kontakt med skolens ekspedisjon eller   postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no  telefon 74176200. 

Så lenge streiken pågår vil vi ikke klare å levere den kvaliteten vi ønsker på opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette er noe vi beklager på det sterkeste, og vi vil gjøre vårt aller beste for å lose elevene gjennom skolestarten med de ressursene vi har til rådighet. 

Det er svært viktig at elevene oppfordres hjemmefra til å ta ansvar for oppmøte der undervisning gjennomføres, at de opptrer voksent og ansvarlig og jobber med skoleoppgaver i de timene de dessverre ikke får undervisning. 

Vi håper at konflikten løses innen rimelig tid, og at vi kommer raskt tilbake til normal drift. 

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken.