Strindaelevene var der

Utenfor Stortinget torsdag 20.09.18
Utenfor Stortinget torsdag 20.09.18

Torsdag 20.9 var politikk og menneskerettighetselevene på fagdag i Oslo. Elevene skal innom særdeles mange emner knyttet til norsk og internasjonal politikk, og fagdagen bidrar til økt refleksjon som er særdeles viktig innenfor dette faget.

Dagen startet utenfor 22. julisenteret minnesmerke over de mange som mistet livet i den verste terroraksjonen på norsk jord etter 2VK. Inne på utstillingen fikk vi se minnehallen over de 77 som døde av terroren. Deretter gikk vi gjennom den tidslinjen som preget den grufulle ettermiddagen i 2011. Utstillingen står i et skadet rom i regjeringskvartalet og gir et autentisk inntrykk av noen av skadene bilbomben forårsaket.

Minnesmerke etter 22. juli terroren

Minnesmerke etter 22. juli terroren.

På ettermiddagen var vi på undervisningsopplegget Minitinget som besørges av Stortingets besøks- og formidlingstjeneste. Her ble elevene sikkerhetsklarert før de ble delt inn i ulike fiktive parti. Så fikk de tildelt saker til behandling i komiteer og partigrupper på linje med arbeidet i selve Stortinget. Tema som kan oppleves som veldig teoretiske for elevene gir dem muligheten til å forstå viktige deler av styringskjeden i Norge.  enfor Stortinget torsdag 20.09.18   

Utenfor Stortinget torsdag 20.09.18                                                                      

Dagen ble avsluttet med omvisning i Stortingssalen med informasjon om de formelle reglene som styrer Stortingsdebattene bl.a om anviste plasser, krav til taletid, antrekk og atferd.

Et inntrykk av Stortingssalen

Et inntrykk av Stortingssalen