Til foresatte og avgangselever ved Strinda vgs.

IMG_3238.JPG

Mot slutten av nok et skoleår sterkt preget av Covid-19 og smitteverntiltak, er det på sin plass å berømme elevene våre. Vi er fornøyde med seriøsiteten i læringsarbeidet elevene har vist og viser, og mye tyder på at elever og faglærere i fellesskap har funnet fram til gode måter å løse de fleste utfordringene denne spesielle situasjonen har skapt. På tross av det problematiske i å holde avstand til hverandre på en stor skole som Strinda videregående, har smitteverntiltakene ved skolen stort sett blitt godt fulgt opp i det daglige samværet. Det er derfor grunn til å takke elever og ansatte for at vi hittil har lyktes godt med de strategiske tiltakene for å hindre smitte.

Når vi nå går inn i den siste utfordrende tida med hardt arbeid for våre avgangselever, er det viktig å gjøre alt vi kan for å skape gode opplevelser rundt det som skal være en positiv og glad tid for de unge. Samtidig må vi hjelpe elevene våre til å prestere best mulig ut fra egne forutsetninger og egen innsats.

For at elevene på vg2 og vg3, som snart er ferdig med den videregående skolen, skal få ut sitt aller beste, ber vi om en ekstra felles innsats nå i siste fase. Vi vet at dere foresatte er viktig i denne tiden. Forskning og erfaring viser at når foresatte bryr seg om ungdommenes læringsarbeid, særlig gjennom å vise interesse og skape gode rammer hjemme, så går det bra. Vi oppfordrer derfor til at dere hjelper elevene til å holde fokus på skolen og det faglige arbeidet i ei tid der de også skal delta i markeringer og festligheter på fritida. Vi vet at fastsetting av standpunktkarakterer og resultatene av muntlig eksamen avhenger av at elevene står løpet ut. Det er vi trygge på at vi får til.

I år er det også slik at skolen trenger ekstra hjelp fra dere foresatte for å sikre at vi kan holde smittesituasjonen nede under denne fasen av pandemien. Det er ingen hemmelighet at russen og russefeiringene, uansett i hvilken form den kommer til å arte seg nå i vår, alltid er utfordrende helsemessig. Det vil være viktig å unngå sykdom eller smitte i løpet av russetiden, og vi håper at vi sammen med dere foresatte kan følge opp elevene ved skolen, slik at de unngår å bli syke. Da vil elevene ved Strinda videregående skole få godkjent vitnemål, slik at videre utdanning kan starte opp uten unødig opphold. Akkurat nå er dette skolens viktigste oppgave og mål.

På forhånd takker skolen for et godt samarbeid i ei avgjørende tid for elevene våre.

Rektor