Velkommen tilbake!

Strinda_aapner.jpg

Strinda vgs. kan nå ønske alle elever tilbake😊 Vi håper dere synes det er fint å komme tilbake, og ta fatt på de siste ukene.

Det vil bli en veksling mellom undervisning og veiledning på skolen, og fortsatt digital undervisning hjemme. Årsaken til dette er smittevernregler vi må overholde, og at vi derfor ikke har plass til alle elever samtidig. Dette gjør at mange av dere ikke møter hele klassen, men halve.

På grunn av smittevern vil en del forhold være annerledes når dere nå kommer tilbake: Kantina er ikke åpen som før, vi har kun et lite utsalg. Ta derfor med dere mat og drikke til skolen.  Det vil ikke være anledning til å benytte kantina som oppholdssted slik dere er vant med.

Ved lunsjtider har vi 50 sitteplasser godt spredd utover som dere kan benytte. Gata har også 50 sitteplasser.

Transport til/fra skolen: det er ønskelig at alle i størst mulig grad går, sykler eller kjører til skolen (skuter, moped). Dette for å unngå trengsel på bussene. Plan for oppmøte forsøker å sikre at elevene starter og slutter til ulike tider, slik at vi unngår at mange tar buss samtidig. Må dere ta bussen og den som kommer er for full, ber vi dere vente på neste.

Smittevernreglene vi skal følge er kort oppsummert:

  • Hold avstand til andre, minimum 1meter.
  • Sørg for rene hender, håndvask er best.
  • Hold deg hjemme om du har symptomer på luftveissykdom

VELKOMMEN TILBAKE!