Fraværsreglene er gjeninnført

20220704_102641.jpg

Fraværsreglene er gjeninnført. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

Fraværet må dokumenteres 

Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere helsefraværet sitt. Gyldig dokumentasjon etter reglene om fraværsgrensen er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa.

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjeninnforer-fravarsregler-til-hosten/id2914510/

Fraværsgrense - informasjon elev og foresatt

Sist oppdatert 01.09.2022