Reglement og forpliktelser

Vi viser til ordensreglement, IKT-reglement og reglement for lån av bøker og annet.

Elevene aksepterer reglementene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet Trondelag FK (logger på IT-systemene) . Elevene får SMS med beskjed om aktivering fra Trøndelag fylkeskommune etter 2. inntaket i starten av august.

Reglement

Vi presiserer at bøker, kalkulatorer og annet som er lånt hos skolen, må erstattes av eleven dersom disse ikke blir levert tilbake til skolen ved skoleslutt. Det blir sendt ut faktura til eleven for det som mangler. Fakturaer som ikke blir betalt går i verste fall til inkasso.

Elevene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk får i løpet av skoleåret en faktura pålydende kr 1000 for utstyr som de får utlevert på skolen (dekkes av utstyrsstipendet). Også denne fakturaen må betales innen fristen for å unngå purring og inkasso.

Sist oppdatert 27.03.2020