Digital kompetanse til enda flere

Tastatur_pixabay_user_472301-472301_Shahid Abdullah.png

Ni nye Trønderske kommuner har fått støtte til å etablere tilbud i 2019 og 22 er allerede i gang.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse.

Ni av disse er i Trøndelag. Det betyr at Trøndelag vil ha 31 kommuner som har et tilbud eller er i ferd med å etablere tilbud for sine innbyggere. Bibliotekene er i de fleste kommuner arena for tilbudet og bidrar sterkt til å minske digitalt utenforskap i samfunnet.

– God digital kompetanse er en forutsetning for at både offentlig sektor, næringsliv og den enkelte skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. I vår digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy for å ta del i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det veldig positivt at mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Oversikt tilskudd for etablering av Digihjelpen for 2019