Open utlysing: DKS-LAB for litteratur i Trondheim 16.–18. april

Kulturtanken_foto_Trine Grønningen_medium.jpg
Forfatter Pia Tveterås i møte med elever under Appelsina Litteraturfestival 2023. Foto: Trine Ruud Grønningen/Kulturtanken.

Ønsker du å utvikle eit nytt formidlingsopplegg innan litteratur i Den kulturelle skolesekken våren 2024? DKS Trondheim, Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag inviterer til eit laboratorium for utvikling av gode litteraturproduksjonar.

Krav til søknad

  • Regional tilknyting til Innlandet, Møre og Romsdal eller Trøndelag.
  • Ei kort beskriving (ca. 300 ord) av idé til formidlingsopplegg og kvifor du søker.

Søk her

Søknadsfrist: 15. februar 2024

Om DKS-LAB for litteratur

DKS-LAB for litteratur er ein utviklingsarena for litteratur i Den kulturelle skolesekken. Les om liknande laboratorium på Kulturtanken sine sider.

No inviterer DKS Trondheim, Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag til DKS-LAB for litteratur i Trondheim. Vi ønsker søknader frå forfattarar, formidlarar og andre utøvarar. Litteraturproduksjonar kan ta utgangspunkt i bøker, eit forfattarskap, forteljingar, illustrasjonar, bildebøker og teikneseriar, eller kanskje noko anna? Og formidlinga kan ha mange former - overrask oss gjerne!

Les meir om litteratur i DKS på Den kulturelle skolesekken si nettside.

Deltakarane må sette av tre heile arbeidsdagar, 16., 17. og 18. april 2024. Desse tre dagane skal dei bu og jobbe saman i Trondheim. Deltakarane vil få hjelp til å spisse idear, velje metodar, utvikle formidlinga, beskrive prosjekta og komme langt på veg mot ein ferdig DKS-produksjon. I løpet av samlinga testar vi ideane på elevar i aktuelle aldersgrupper.

Målet vidare er at dei ferdige produksjonane blir melde inn i DKS-portalen hausten 2024.

  • Alle deltakarar får dekt reise, diett og overnatting.
  • Alle deltakarar blir honorerte med DKS-dagshonorar (kr 5620) for dagane vi jobbar saman i Trondheim, til saman kr 16 860.
  • Om det er behov for ytterlegare arbeid med produksjonen, vil det òg bli honorert med inntil 10 arbeidstimar.

Utvalde deltakarar vil bli kontakta seinast i veke 10, 2024.

Alle spørsmål rundt utlysing og DKS-LAB for litteratur kan rettast til Håvard Nervik, fagansvarleg litteratur i DKS Innlandet, anten på e-post havner@innlandetfylke.no  eller telefon 900 44 840.

Sist oppdatert 13.02.2024