Om lån en forskerLån en forsker er en videreutvikling av tjenesten Bærekraftsbiblioteket og skal på en enkel måte gi tilgang til forskningsformidling.

Dette betyr at brukere av Bærekraftsbiblioteket, i hovedsak skoler, barnehager og bibliotek, nå også skal kunne låne en lys levende forsker som kan komme og snakke om sin forskning og de ulike Bærekraftsmålene.

Gjennom et samarbeid med NTNU har vi vært så heldige å få i stand en avtale med syv forskere. I tillegg til å være eksperter på sine områder har de også til felles at de har et brennende ønske om å formidle til barn og unge.

Tjenesten Lån en forsker har blitt støttet av Nasjonalbiblioteket og de 50 første bestillingene i skoleåret 2022/2023 vil derfor være kostnadsfritt for de som ønsker en forsker til sin skole eller bibliotek.   

Sist oppdatert 21.10.2022