Ruter kultur- og bibliotekbuss

Bokbussruter høst 2018. Her finner dere oversikt over hvilke kommuner Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til, samt dato og tidspunkt for hvert enkelt stopp. Mobiltelefon: 976 63 119 E-post: kulturbussen@trondelagfylke.no

ENGERDAL:
Tirsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Elgå: kl. 14.15-15.00
Gutu: kl. 15.15-16.00

FRØYA:
Tirsdag 11. september, 30. oktober, 4. desember
Nordskag: kl. 08.45-10.00
Nabeita: kl. 10.30-13.00

Onsdag 12. september, 31. oktober, 5. desember
Dyrøy: kl. 08.30-09.30

LEVANGER:
Torsdag 23. august, 18. oktober, 22. november
Åsen: kl. 09.30-10.30
Ekne: kl. 11.00-12.00
Skogn: kl. 12.30-13.30

MELHUS:
Mandag 3. september, 22. oktober, 26. november
Flå: kl. 08.30-11.00
Hovin: kl. 11.20-13.20

Tirsdag 4. september, 23. oktober, 27. november
Lundamo: kl. 08.30-11.00
Rosmælen: kl.11.20-13.50

Onsdag 5. september, 24. oktober, 28. november
Gåsbakken: kl. 08.45-10.45
Butikken, Korsvegen: kl. 11.05-11.35
Eid: kl. 11.45-14.15

MIDTRE GAULDAL:
Mandag 17. september, 5. november, 10. desember
Budal: kl. 08.30-10.00
Singsås: kl. 10.40-12.40

OSEN:
Mandag 27. august, 15. oktober, 19. november
Seter: kl. 11.00-12.30

RENNEBU:
Torsdag 6. september, 25. oktober, 29. november
EnSpire skole: kl. 10.00-11.00

ROAN:
Mandag 27. august, 15. oktober, 19. november
Bessaker: kl. 15.30-16.30

Tirsdag 28. august, 16. oktober, 20. november
Brandsfjord: kl. 09.00-10.30
Sør-Roan: kl. 11.15-12.45

RØROS:
Mandag 17. september, 5. november, 10. desember
Feragen/Stensåsen: kl. 16.00-16.30

Tirsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Røros VGS: kl. 08.20-08.40

Onsdag 19. september, 7. november, 12. desember
Ysterhagan: kl. 09.30-09.45
Brekken: kl. 10.30-11.30

SNILLFJORD:
Mandag 10. september, 29. oktober, 3. desember
Ven: kl. 09.00-10.00
Hemnskjela: kl. 11.15-12.15

STORSÄTERN:
Tirsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Storsätern: kl. 13.15-13.45

ÅFJORD:
Tirsdag 28. august, 16. oktober, 20. november
Stokkøya: kl. 15.30-15.45
Linesøya: kl. 16.00-16.45

Sist oppdatert 02.05.2018