Ruter kultur- og bibliotekbuss

Bokbussruter høst 2019. Her finner dere oversikt over hvilke kommuner Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til, samt dato og tidspunkt for hvert enkelt stopp. Mobiltelefon: 976 63 119 E-post: kulturbussen@trondelagfylke.no

ENGERDAL:
Onsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Elgå, butikken: kl. 14.15-15.00
Gutu: kl. 15.15-16.00

FRØYA:
Tirsdag 10. september, 29. oktober, 3. desember
Nordskag oppvekstsenter: kl. 08.45-10.00
Nabeita oppvekstsenter: kl. 10.30-13.00

Onsdag 11. september, 30. oktober, 4. desember
Dyrøy oppvekstsenter: kl. 08.30-09.30

HITRA:
Mandag 9. september, 28. oktober, 2. desember
Strand skole: kl. 10.20-12.05
Knarrlagsund skole: kl. 12.45-13.45

Onsdag 11. september, 30. oktober, 4. desember
Barman skole: kl. 10.30-12.45

Mandag 4. november, 9. desember
Kvenvær oppvekstsenter: kl. 11.30 - 12.30

LEVANGER:
Torsdag 29. august, 17. oktober, 21. november
Skogn: kl. 09.30-10.30
Ekne: kl. 11.00-12.00
Åsen: kl. 12.30-13.30

MELHUS:
Mandag 2. september, 21. oktober, 25. november
Lundamo barneskole: kl. 08.30-11.00
Hovin skole: kl. 11.20-13.20

Tirsdag 3. september, 22. oktober, 26. november
Flå skole: kl. 08.30-11.00
Rosmælen skole: kl.11.20-13.50

Onsdag 4. september, 23. oktober, 27. november
Gåsbakken: kl. 08.45-10.45
Butikken, Korsvegen: kl. 11.05-11.35
Eid skole: kl. 11.45-14.15

MIDTRE GAULDAL:
Tirsdag 17. september, 5. november, 10. desember
Budal skole: kl. 08.30-10.00
Singsås skole: kl. 10.40 -12.40

OSEN:
Mandag 26. august, 14. oktober, 18. november
Seter skole: kl. 11.00-12.30

RENNEBU:
Torsdag 5. september, 24. oktober, 28. november
EnSpire skole: kl. 09.00-10.00

ROAN:
Mandag 26. august, 14, oktober, 18. november
Bessaker: kl. 15.30-16.30

Tirsdag 27. august, 15. oktober, 19. november
Brandsfjord skole: kl. 09.00-10.30
Sør-Roan skole: kl. 11.15-12.45

RØROS:
Tirsdag 17. september, 5. november, 10. desember
Feragen/Stensåsen: kl. 16.00-16.30

Onsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Røros VGS: kl. 08.20-08.40

Torsdag 19. september, 7. november, 12. desember
Ysterhagen barnehage: kl. 09.30 - 09.45
Brekken skole: Kl. 10.30-11.30

SNILLFJORD:
Mandag 9. september, 4. november, 9. desember
Hemnskjela: kl. 09.00-10.00

Torsdag 5. september, 24. oktober, 28. november
Ven oppvekstsenter: kl. 11.45-12.45

STORSÄTERN:
Tirsdag 18. september, 6. november, 11. desember
Storsätern: kl. 13.15-13.45

ÅFJORD:
Tirsdag 27. august, 15. oktober, 19. november
Stokkøya: kl. 15.30-15.45
Linesøya: kl. 16.00-16.45

Sist oppdatert 25.10.2019