Kurs og møter for bibliotek 2021

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Vi anbefaler også å følge med på Nasjonabibliotekets kurskalender.
Sjekk også Nasjonalbibliotekets nettkurs

 

 
Vår 2021

Velkommen til Litterært pusterom med Shared Reading fredager kl 12.00 - 13.30.

Påmelding:https://trondelag.pameldingssystem.no/litteraert-pusterom-digitalt

Trøndelag og Møre og Romsdal fylkesbibliotek inviterer bibliotekansatte og deres samarbeidspartnere til en lesestund før helga, hver fredag fra 5. februar 2021.

Send invitasjonen videre i ditt nettverk.

Du er velkommen om du er utdannet leseleder eller bare er nysgjerrig på metoden Shared Reading.

Kanskje lurer du på om du skal ta leselederkurset, kanskje kan du rekruttere andre, kanskje er du leder og organiserer lesestunder der andre leser?

Maks antall deltakere hver gang: 9

Vi leser en novelle og et dikt som kan gi litt å tenke på og snakke om. Ta gjerne med deg en kaffekopp eller annet å hygge deg med inn i rommet :-)

Du vil få en bekreftelse på e-post når du har meldt deg på, i den finner du lenka du skal bruke for å logge deg på arrangementet, som foregår på zoom.

Du melder deg på med samme lenke hver gang, det går til enhver tid bare an å melde seg på den førstkommende fredagen:

https://trondelag.pameldingssystem.no/litteraert-pusterom-digitalt

Dette tilbudet er del av prosjektet "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet". og går til bibliotekansatte, deres samarbeidspartnere, og utdannede leseledere i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Arr.: Trøndelag fylkesbibliotek og Møre og Romsdal fylkeskommune - seksjon for arkiv, bibliotek og museum.

Velkommen!

Målgruppe er de som jobber med barnebøker i folkebibliotek
27.01 08.30 - 10.00

Denne invitasjonen er sendt som en møteinvitasjon til biblioteksjefene. Vi tenker ikke en bred invitasjon til alle grunnskolebibliotek denne gang; det prøver vi eventuelt senere.

Fylkesbiblioteket vil gjerne prøve en ekstra innsats knyttet til kulturfondsett i år, med ønske om å skape et arbeids- og samtalefellesskap for dere som jobber med barnebøker. Hensikten er at bøkene som kommer skal bli sett og kjent av dere, og bli brukt aktivt.

Vi tenker at det å snakke seg uformelt gjennom de nye bøkene som kommer er et enkelt tiltak for å gjøre formidlinga enklere. Fra fylkesbiblioteket deltar de erfarne kollegene Malin Kvam, Ingrid Ericson, og Morten Olsen Haugen. Morten er barnebokanmelder i Aftenposten ved siden av jobben på fylkesbiblioteket.

På pakkeåpning vil vi gå gjennom Pulje 5 – som kom til bibliotekene denne eller neste uke. Innholdet i denne pakka skal være dette: https://www.bibsent.no/kulturfond/groups/view/id/981/ .  Det er fint om du har esken/bøkene ved siden av deg under møtet, og ekstra fint om du har lest 1-2 av bøkene på forhånd. Da tror vi at samtalen blir bedre.

 Lenke til webinar er sendt ut pr. e-post. Kontakt:

fredag 28.01 kl. 14.00 - 15.30

Lenke til webinar er sendt som en møteinvitasjon til inviterte deltagere.

Fylkesbiblioteket vil gjerne gjøre en ekstra innsats overfor dere 21 skolebibliotek i fylket som fikk tildelt ekstra kulturfondsett i år:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/innkjopsordning-distribusjon-av-kulturfond-til-skolebibliotek/tildelinger - Hensikten er at bøkene som kommer skal bli sett og kjent av dere, og bli brukt aktivt.

Vi tenker at det å snakke seg gjennom de nye bøkene er et enkel tiltak for å gjøre formidlinga enklere. Fra fylkesbiblioteket deltar de erfarne kollegene Malin Kvam, Ingrid Ericson, og Morten Olsen Haugen. Morten er barnebokanmelder i Aftenposten ved siden av jobben på fylkesbiblioteket.

På pakkeåpning vil vi gå gjennom Pulje 5 – som kom til bibliotekene denne eller neste uke. Innholdet i denne pakka skal være dette: https://www.bibsent.no/kulturfond/groups/view/id/981/ .  Det er fint om du har esken/bøkene ved siden av deg under møtet, og ekstra fint om du har lest 1-2 av bøkene på forhånd. Da tror vi at samtalen blir bedre.

Kontakt:

Webinar om innkjøp av e-bøker, og administrasjon av Bookbites. Ane Drabløs Pettersen fra Biblioteksentralen går gjennom det vi trenger å vite om portalen bsebok.no.

Fredag 5. februar kl 0900-1030
Ingen påmelding
Lenke for deltakelse (Microsoft Teams)

Før webinaret er det fint om alle som ønsker å ha mulighet til å gjøre innkjøp i bsebok.no til egne lånere registrerer kundenummer for e-medier hos Biblioteksentralen. Ta kontakt med , så bistår de med det.


Webinar om Digitalarkivet som holdes for medlemmer av Slekt og Data Sør-Trøndelag kan tilbys bibliotekene etter avtale fra og med 5. februar.
Foreleser er Solrun Hommedal i Statsarkivet.

Lenke kan deles på forespørsel. Kontakt ved Trøndelag fylkesbibliotek

Vi tilbyr samlinger for bibliotekene i Trøndelag med oppstart 10. februar 14-15 og 4 onsdager videre (17/2, 3/3, 10/3 og 17/3)

Påmelding og informasjon

Nå kan du ta nettkurs i lesersørvis! I kurset lærer det du trenger for å komme i gang med lesersørvismetoden.
https://bibliotekutvikling.no/kurs/kurs/lesersorvis/

Lær deg Shared reading metoden og bli sertifisert leseleder.

Program og påmelding

Det dreier seg om høytlesing av en tekst i en gruppe og å lede en samtale om opplevelsen av teksten etterpå.  

Kurset er en del av prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet».  Et treårig prosjekt som går i Trøndelag og Møre og Romsdal, finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.

Fylkesbiblioteket og Bjørnar Gammelsæter ved Trondheim folkebibliotek tilbyr en spørretime om lokale innkjøp av e-medier til BookBites. Det holdes som webinar mandag 22. mars kl. 10-11.

Lenke vil bli delt på epost for interesserte før webinaret.

Kontakt:

Lær deg Shared reading metoden og bli sertifisert leseleder.

Det dreier seg om høytlesing av en tekst i en gruppe og å lede en samtale om opplevelsen av teksten etterpå.  

Sted: Røros. Kl. 10-17 alle tre dager.
Program og påmelding

Kurset er en del av prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet».  Et treårig prosjekt som går i Trøndelag og Møre og Romsdal, finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.

Fylkesbiblioteket og Bjørnar Gammelsæter ved Trondheim folkebibliotek tilbyr en spørretime om lokale innkjøp av e-medier til BookBites. Det holdes som webinar mandag 12. april kl. 10-11.

Lenke vil bli delt på epost for interesserte før webinaret.

Kontakt: 

Velkommen til nasjonale digitale samlinger om 23 ting om å formidle på nett. Samlingene gjennomføres følgende datoer i perioden mars-april: 16. mars, 23. mars, 13. april, 20. april og 27. april.

Program og lenke til alle samlinger

l kurset "23 ting om å formidle på nett" blir du kjent med rammeverk, ulike teknologier og fremgangsmåter for å formidle på nett.

Målet med kurset

  • Tilby innbyggerne bedre  digital formidling av bibliotekets tjenester og tilbud.
  • Utforske og lære om rammeverk som lover, universell utforming og hva god digital formidling er.
  • Bli venn med teknologien og bli kjent med ulike eksempler på digital formidling.
  • Få erfaring og kunnskap om hvordan man treffer målgrupper.
  • Motivere til å ta i bruk nye formidlingsmetoder.

Samlinger nasjonalt for alle bibliotekansatte i Norge

Program og lenke til alle samlinger

Samling 1 - Ting du bør vite
Tirsdag 16. mars 2021 kl 09.00-10.00
Innhold: Ting 1-5

Samling 2 - Bli venn med teknologien
Tirsdag 23. mars 2021 kl 09.00-10.00
Innhold: Ting 6-13

Samling 3 - Digitalt er sosialt
Tirsdag 13. april 2021 kl 09.00-10.00
Innhold: Ting 14-18

Samling 4 - Hvordan nå ut?
Tirsdag 20. april 2021 kl 09.00-10.00
Innhold: Ting 19-21

Samling 5 - Åpen post
Tirsdag 27. april 2021 kl 09.00-10.00
Innhold: Ting 22-23


 

21. april kl. 13.00 - 15.00

Sommerlesverksted 2021 (pameldingssystem.no)

Lær mer om samlingene som finnes hos nb.no, digitaltmuseum.no og gunnerus.no

Første webinar:
Gunnerus.no – historiske bilder fra NTNU Universitetsbibliotekets samlinger
Ved Erlend Lund, Universitetsbibliotekar, arkiv- og fotoansvarlig
NTNU Universitetsbiblioteket

Lenke til webinar

29. april kl. 09.00 - 10.00

Lær om effektiv prosjektledelse og prosjektmetodikk.

Påmelding og informasjon

Kl 12.00-15.00, tirsdag 11.5. 

 Påmelding og informasjon

Årets samling for leseombudene i Trøndelag skjer digitalt på Teams, torsdag 20. mai fra kl. 10:30 - 12:30.

Informasjon og påmelding

Bli kjent med biblioteket som kulturarena og bidragsyter for bedre folkehelse. Bli med inn på Steinkjer bibliotek og se hvordan biblioteket kan være samarbeidspartner for helse- og omsorgssektoren.

Hva kan du oppleve på et moderne bibliotek? Hva gjør det med oss å bli lest for? Hva er shared reading? Hvorfor er bibliotekbesøk bra for helsa vår? 

Dette er tema onsdag 26. mai kl. 12.00-13.15. Arrangementet streames direkte fra Steinkjer bibliotek, men vil også ha et begrenset antall publikumsplasser.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Steinkjer bibliotek og Trøndelag fylkesbibliotek.

Påmelding: Arrangement: Biblioteket – inkluderende møteplass og litterært pusterom - Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (kulturoghelse.no)

 

Høst 2021

Introduksjonskurs for nyansatte biblioteksjefer. Samarbeid mellom fire fylker.

Kontaktperson:

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
74 17 53 45 41 51 76 33

Lær deg Shared reading metoden og bli sertifisert leseleder.

Det dreier seg om høytlesing av en tekst i en gruppe og å lede en samtale om opplevelsen av teksten etterpå.

Sted: Røros. Kl. 10-17 alle tre dager.

Påmelding: Leselederkurs i Shared reading-metoden (pameldingssystem.no)

Kurset er en del av prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet».  Et treårig prosjekt som går i Trøndelag og Møre og Romsdal, finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.

Kontaktperson:

Kari Hortman
Seniorrådgiver
74 17 53 38 41 65 28 80

Velkommen til dagsseminar i Trondheim kl. 09.00 - 15.00

Informasjon og påmelding

Hva er samskaping?
Samskaping foregår i prosesser der offentlige organisasjoner utvikler og produserer velferd sammen med borgerne og ikke for borgerne.
Bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.
https://bibliotekutvikling.no/biblioteketsomsamskaper/   

Foredragsholdere Britt Ellingsdalen og Øystein Stabell

Kontaktperson:

Frode Pettersen
Rådgiver
74 17 53 32 93 86 62 73

5. oktober kl. 09.00 - 11.00

Bli bedre kjent med digitaltmuseum.no.
DigitaltMuseum er en felles, database over samlinger i norske og svenske kunst- og kulturhistoriske museer.

Lenke til webinar kommer

Kontaktperson:

Frode Pettersen
Rådgiver
74 17 53 32 93 86 62 73

Digitale samlinger i Trøndelag til støtte for nettkurs i Lesersørvis.

Oppstart 6. oktober kl 14-15 og 4 onsdager videre (20/10, 27/10, 3/11 og 10/11)

Lesersørvis er en formidlingsmetode som etter hvert har fått stor oppslutning i bibliotekmiljøet. Her presenteres verktøy som gjør at man kan sette litteraturformidlingen i et system og formidle bøker til alle typer lesere. 

Kontaktperson:

Ingrid Ericson
Rådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Hva er viktig å tenke på når det gjelder meråpne bibliotek og personvernkonsekvenser?

- Opplæring av hva som man lovpliktig skal gjennomføre om man har meråpne bibliotek.  

- En vurdering av personvernkonsekvenser er en prosess som skal beskrive behandlingen av personopplysninger, og vurdere om den er nødvendig og proporsjonal. Den skal også bidra til å håndtere de risikoene behandlingen medfører for enkeltpersoners rettigheter og friheter ved å vurdere dem og fastlegge risikoreduserende tiltak.

- Praktiske erfaringer og eksempler 

Kontaktperson:

Frode Pettersen
Rådgiver
74 17 53 32 93 86 62 73

IBBY Norge sin presentasjon av årets barne- og ungdomslitteratur

11. november i Namsos og 12. november i Trondheim. 
Dagskurs fra 0900-1500

Kontaktperson:

Ingrid Ericson
Rådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Kunnskap - inspirasjon - glede

Velkommen til biblioteksjefmøte
Vi både håper og tror at til høsten kan vi gjennomføre biblioteksjefmøte i Oslo. Med  besøk på Deichman og Nasjonalbiblioteket.

Så sett av datoene 18. og 19. november. Mer informasjon kommer

Kontaktperson:

Frode Pettersen
Rådgiver
74 17 53 32 93 86 62 73

Høstmøte for vgs-bibliotek i Trøndelag. Skolebibliotekaktuelle tema.

Steinkjer videregående skole og Quality Hotel Grand 
25.11.21 kl 1045-26.11.21 kl 1330.

Hovedgjest er Ingrid Svennevig Hagen fra Elvebakken vgs i Oslo.
Påmeldingsavgift Kr 2000,- (inkl. lunsj, middag og overnatting)

 

Ingrid Ericson
Rådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.06.2021