Kurs og møter for bibliotek 2024

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Kompetansebanken fylles stadig på med både nettressurser og tips om arrangement (www.bibliotekutvikling.no/kompetansebank)

Høst  2024

Bli med på digitalt påfyll for faglig inspirasjon og orientering.

Kalender med oversikt over påfyll 2024

Sted: Trøndelag fylkesbiblioteks lokaler i 4. etasje på Trondheim folkebibliotek (Hovedbiblioteket i sentrum)
Tid: Fra tirsdag 3. september 2024 kl. 10:00  Til torsdag 5. september 2024 kl. 17:00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. august 2024 kl. 23:59

Informasjon og påmelding

Kontakt:

Mette Vaag
Seniorrådgiver – Shared Reading/samlesing, leseombud, inkludering, privatarkiv
74 17 53 43 97 76 21 21

Tidspunkt: 26. september kl. 09.00 - 10.00
Sted: Webinar på Teams

Lær mer om praktisk bruk av noen verktøyene for generativ KI og forstå litt mer

Ved Karen Marie Øvern, NTNU Universitetsbiblioteket

Digital workshop
Tidspunkt: september/oktober. Dato kommer

Lage strategi og statistikkdokument i kommunene. Mer informasjon kommer.

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, kompetanse, e-bøker, statistikk, samisk i bibliotek
74 17 53 27 95 26 32 13

Tid: 3.10 - 31.10 på torsdager
Sted: Teams

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, kompetanse, e-bøker, statistikk, samisk i bibliotek
74 17 53 27 95 26 32 13

Tid: Tirsdag 8. oktober kl. 13-14
Sted: Webinar
Tema: Lovdata pro: tilgang, innhold og søk
Ved Ylva Bråten, bibliotekar og kunnskapsforvalter i Lovdata


Invitasjon til webinarene sendes til biblioteklederne i Trøndelag på Teams, som kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» (2023-2025) er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekenes kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: 10. oktober kl. 9.50 - 10.20
Sted: Teams

I samarbeid med FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek)
Mer informasjon kommer.
https://bibliotekutvikling.no/kompetansebank/courses/leselyst_med_dei_minste/ 

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56

Tid: 15. oktober kl. 9.30 - 10.00 (Etter webinar for hele landet)
Sted: Teams

I samarbeid med FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek)
Mer informasjon kommer

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56

Tid: 16. oktober - 17. oktober
Sted: Scandic Solsiden

Mer informasjon og påmelding kommer.

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31Tid: 21.10.-23.10.24
Sted: Frøya bibliotek

Mer informasjon og påmelding kommer

I samarbeid med Frøya bibliotek. 
Kursleder Kari Hortman

Kontakt:

Mette Vaag
Seniorrådgiver – Shared Reading/samlesing, leseombud, inkludering, privatarkiv
74 17 53 43 97 76 21 21Tid: 22. oktober kl. 9.30 - 10.00 (Etter webinar for hele landet)
Sted: Teams*

I samarbeid med FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek)

Mer informasjon kommer.

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56

Tid: 29/10 kl. 9.30-10.00 (Etter webinar for hele landet)
Sted: Teams

Mer informasjon kommer.

I samarbeid med FiF

Kontakt:

Kristin Storvig
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, planlegging, kompetanse, prosjektledelse, privatarkiv
74 17 53 42 90 98 94 07

Tid: 30 oktober 
Sted: Teams

Mer informasjon kommer

Kontakt:

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
74 17 53 36 91 62 12 98

 

Tid: Tirsdag 5. november kl., 9-10
Sted: Webinar
Tema: Nasjonal og regional statistikk fra Statistisk sentralbyrå og Trøndelag i tall
Ved seniorrådgiver Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune, seksjon Statistikk og analyse

Invitasjon til webinarene sendes til biblioteklederne i Trøndelag på Teams, som kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» (2023-2025) er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekenes kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: 5. november kl. 9.30 - 10.00 
Sted: Teams (etter webinar for hele landet)

Mer informasjon kommer.
I samarbeid med FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek)

Kontakt:

Kristin Storvig
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, planlegging, kompetanse, prosjektledelse, privatarkiv
74 17 53 42 90 98 94 07

Tid: 11. november (ikke bekreftet)
Sted: Namsos (Ikke bekreftet)

Mer informasjon kommer

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56Tid: Tirsdag 26. november kl. 13-14
Sted: Webinar
Tema: Helsebiblioteket.no

Invitasjon til webinarene sendes til biblioteklederne i Trøndelag på Teams, som kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» (2023-2025) er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekenes kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88
 

Dagskurs
Informasjon og påmelding kommer senere

3 formidlere presenterer et utvalg av årets bildebøker, barnebøker, fagbøker og ungdomsbøker.

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmeldingsavgift

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31 

 

Dagskurs
Informasjon og påmelding kommer senere

3 formidlere presenterer et utvalg av årets bildebøker, barnebøker, fagbøker og ungdomsbøker.

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmeldingsavgift

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31

Invitasjon og informasjon kommer. 

Tema i disse pakkene er KI, kildebevissthet og kritisk mediebruk. Pakkene vil ha teoridel, oppgaver og man registrerer framdrift i kurset. Vi ønsker å lage et opplegg rundt disse pakkene med selvstudium og fysiske/hybride samlinger. Et lignende opplegg som er gjort med 23 ting.

Utarbeidet av tenk.no i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek m.fl.

Kontakt:

Frode Pettersen
Rådgiver – IKT, biblioteklokaler og meråpent, biblioteksystem, kurs- og kompetanse, digital kommunikasjon og formidling
74 17 53 32 93 86 62 73


Vår 2024

Bli med på digitalt påfyll for faglig inspirasjon og orientering.

Kalender med oversikt over påfyll 2024

Jobber du med formidling til barn? Da er dette tilbudet til deg! Et kurs i Lesersørvis til barn gir deg de verktøyene du trenger for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst.  

Kurset består av to deler:  

Del 1: Fysisk heldagssamling på Quality Hotel Augustin 18. januar kl. 09.00-15.00

Del 2: Digital halvdagssamling på Teams 1. februar kl. 09.00-11.30

Program og påmelding

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31

Tid: Tirsdag 23. januar. Kl. 13.00 - 14.00
Sted: Webinar på Teams
Tema: Søk i Oria, Idunn og Bibsøk

Alle folkebibliotekene i Trøndelag får tilgang til idunn.no for 2024, og vi ønsker at flest mulig skal komme i gang med å bruke databasen så raskt som mulig.

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene:
Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør.
Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek)

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

 

 

 

"Å markere Samisk nasjonaldag 6.2. i bibliotekene"

Tid: torsdag 25.1. kl 9-9.45
Sted: Webinar på Teams

Morten O. Haugen og Arnhild Tveikra deler forslag til markering av dagen.
Invitasjon med lenke kommer.

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, kompetanse, e-bøker, statistikk, samisk i bibliotek
74 17 53 27 95 26 32 13

Introkurs for nye folkebiblioteksjefer.
I Samarbeid med Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Troms og Finnmark

Serie i februar

Mer informajon kommer

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, kompetanse, e-bøker, statistikk, samisk i bibliotek
74 17 53 27 95 26 32 13

Tid: 14. februar kl. 9-10
Sted: Webinar på Teams
Tema: Årets innrapportering av statistikk.

Lavterskel gjennomgang av skjema og tallkilder.

Lenke til webinar/workshop

Kontakt:

Bjørnar Skjesol
Seniorrådgiver – digitale tjenester, biblioteklokaler, kommunikasjon, statistikk
74 17 53 28 90 87 25 38

Tid: Onsdag 28. februar kl. 11:00  til torsdag 29. februar kl. 14:00
Sted: Stiklestad nasjonale kultursenter
Tema: Den kulturelle skolesekken

DKS Trøndelag inviterer til DKS Arena. Her tar vi opp aktuelle tema og presentere smakebiter fra grunnskoleprogrammet for skoleåret 2024-2025. DKS Arena er en fagarena for kulturkontakter, kommunekontakter, skoleledere, ansatte ved kulturinstitusjoner og utøvere som jobber med DKS-tilbud.

Se program og meld deg på: DKS ARENA 2024 (pameldingssystem.no)

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31

Tid: Onsdag 6. mars, KL. 13-14
Sted: Webinar på Teams
Tema: Referansehåndtering / siteringsteknikk.
Informasjonskompetanse og kildekritikk

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek).

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: Tirsdag 9. april. Kl. 13:00-14:00
Sted: Webinar på Teams
Tema: Referanseintervju / veiledningssamtale

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: torsdag 11. april kl 09-10
Sted: Webinar på Teams <- klikk for å delta

Statistikkwebinar med fokus på bibstat, strategisk bruk av statisitkk, kommuneinformasjon som kunnskapsgrunnlag.

Bibstat ved Trygve Kikut, Vestfold fylkesbibliotek, og om strategisk bruk av statistikk ved Jannicke Røgler, Trondheim folkebibliotek.

(Dette webinaret ser vi i sammenheng med Digitalt påfyll den 14.3. og, og begge er del av et samarbeid mellom Innlandet, Vestfold og Trøndelag der folkebibliotekene i alle tre fylkene inviteres til å delta.)

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, kompetanse, e-bøker, statistikk, samisk i bibliotek
74 17 53 27 95 26 32 13

Dato: 24.-25. april 2024
Sted: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.
Arrangører: Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) og Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune.

Informasjon og påmelding

For første gang samler vi ansatte i barnehager og bibliotek til en felles konferanse om lesekultur. Barn trenger bøker til både lek og læring, og barnehager og bibliotek trenger hverandre for å bygge laget rundt barna, sammen med foreldrene.

Kontakt:

Kristin Storvig
Seniorrådgiver – strategi og ledelse, planlegging, kompetanse, prosjektledelse, privatarkiv
74 17 53 42 90 98 94 07

Velkommen til årets Sommerlesverksted

Tid: 6. mai. kl. 14 - 15
Sted: Teams

Påmelding og program

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver – litteraturformidling/-arrangement, skolebibliotek, DKS, kompetanse
74 17 53 37 99 29 77 31

Webinarer med Leser søker bok

Tid: 8. mai kl. 9 - 11
Sted: Webinar på Teams
Tema: Leser søker boks verktøy for bibliotek: Bokpakker, boksøk og Leseombud

Boka er for alle
Lesing av skjønnlitteratur og tegneserie utvikler og bevarer språket, gir kunnskap, nye tanker, er sosialt utjevnende og skaper forståelse og empati. Men mange av oss har leseutfordringer: En av tre voksne og hver femte elev i den norske skolen sliter med å lese og forstå en vanlig tekst. Leser søker bok arbeider for et reelt kulturelt demokrati og for at alle elever skal få gode bøker som skaper leselyst. Vi støtter utvikling av ny skjønnlitteratur og sakprosa, driver søketjenesten Boksøk, har en leseombudsordning - og utvikler ulike formidlingsprosjekt som bibliotek og skole kan bruke fritt i arbeidet med å gi elever og klasser gode felles leseopplevelser. Foredraget presenterer foreningens arbeid og tar særlig for seg tiltak rettet mot en av våre viktigste samarbeidspartnere – bibliotekene!

Presentasjon:
Eivor Vindenes er rådgiver i Leser søker bok siden 2015. Hun har vært medlem i Kulturrådets Litteraturutvalg samt leder og medlem av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Vindenes har blant annet bakgrunn som redaktør og har utgitt to barnebøker på Samlaget, der debuten «Alt kan reparerast» mottok Guro Sandsdalens litteraturpris i 2010. (Foto Elisabeth Wathne, Moment studio)


Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56

Formidling av tospråklig litteratur. Webinar med "Leser søker bok"

Tid: 15. mai, kl. 9 - 11
Sted: Lenke til webinar

Parallellspråklige bøker er bøker der samme tekst står side ved side gjennom en hel bok. Slike bøker er interessante for alle, men egner seg særlig godt til flerspråklige lesere og lesere som er i ferd med å lære seg norsk. I dette webinaret får du innblikk i nyutviklede parallellspråklige bøker for voksne, og tips til hvordan du kan formidle dem på en god og engasjerende måte.

Hanna Bovim Bugge er litteraturviter og rådgiver i Leser søker bok. De siste seks årene har hun bidratt til utviklingen av flere nye parallellspråklige bøker for voksne. Hun har prøvd ut bøkene på både voksenopplæring og skole, og utviklet formidlingsmetoder tilpasset både lesere med norsk som andrespråk og alle andre nysgjerrige lesere.

Kontakt:

Mette Vaag
Seniorrådgiver – Shared Reading/samlesing, leseombud, inkludering, privatarkiv
74 17 53 43 97 76 21 21

Interaktiv litteraturformidling for 1-5åringer.

Dato: 27. mai
Tidspunkt: kl 11.00-16.00
Sted: Trondheim, kursrom 4. etg/fylkesbiblioteket

Fantasifantasten kommer til Trøndelag! Kursholder Trude Brendeland  viser med konkrete eksempler hvordan vi kan engasjere de yngste i litteraturen ved å sette den ut i livet og skape oppmerksomhet om boka.

Barn under fem år er et levende publikum med en egen evne til å sanse, leke og leve seg inn i bøker og eventyr. I dette kurset får vi kunnskap og mot til å lage litterære opplevelser som tar utgangspunkt i ett- og toåringenes og tre- til femåringenes styrker. Barna må få møte eventyr og billedbøker på sine premisser - med bevegelse, lek, sanseopplevelser, deltakelse og meningsutveksling. Trude deler en rekke konkrete formidlingsmetoder, bilder, tips og ideer som kan inspirere til å skape magiske møter mellom barn, bøker og eventyr. Det blir både ideer til å lage litterære stunder i bibliotekene, men også ideer til hvordan dere kan samarbeide med barnehagene."

Trude Brendeland er barnehagelærer, kursholder og forfatter, og er for mange kjent gjennom Fantasifantasten. 

Påmelding og program

Malin Kvam
Rådgiver – formidling, bærekraft, for de minste, inkludering
74 17 95 68 92 24 66 56

Tid: 5. og 6. juni
Sted: Steinkjer

Informasjon og påmelding

Kontakt:

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
74 17 53 36 91 62 12 98

Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap

Tid: 6. juni. kl. 8.30 - 13.00. Avsluttes med lunsj 13.00 - 14.00
Sted: Quality Hotel Grand Steinkjer. Steinkjer,
Pris: 500,-

Påmelding. Velg deltagelse kun på dag 2 i påmeldingsskjemaet. 

Kurset er en del av biblioteksjefmøtet på Steinkjer, men denne dagen er åpen for alle. 
Samme kurs tilbys i Trondheim 7. juni

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap?

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

I denne workshopen tar vi for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap.

Kursholderne er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap 

Tid: 7. juni
Sted: Trondheim
Pris: Gratis

Påmelding

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap?

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

I denne workshopen tar vi for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap.

Kursholderne er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88

Kl. 9-11 torsdag 13. juni.

Bruk denne lenka for å delta

Innlegg:

Ellen Louise Wasserfall, Oslo kommune, har vært med på å gjøre Oppsal bibliotek i Oslo demensvennlig.

Frode Mo, Nasjonalforeningen for folkehelsen, vil snakke om hvordan man møter mennesker med kognitiv svikt som brukere av bibliotek.
Sist oppdatert 26.06.2024