Kurs og møter for bibliotek 2024

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Kompetansebanken fylles stadig på med både nettressurser og tips om arrangement (www.bibliotekutvikling.no/kompetansebank)

Vår 2024

Bli med på digitalt påfyll for faglig inspirasjon og orientering.

Kalender med oversikt over påfyll 2024

Jobber du med formidling til barn? Da er dette tilbudet til deg! Et kurs i Lesersørvis til barn gir deg de verktøyene du trenger for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst.  

Kurset består av to deler:  

Del 1: Fysisk heldagssamling på Quality Hotel Augustin 18. januar kl. 09.00-15.00

Del 2: Digital halvdagssamling på Teams 1. februar kl. 09.00-11.30

Program og påmelding

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Tid: Tirsdag 23. januar. Kl. 13.00 - 14.00
Sted: Webinar på Teams
Tema: Søk i Oria, Idunn og Bibsøk

Alle folkebibliotekene i Trøndelag får tilgang til idunn.no for 2024, og vi ønsker at flest mulig skal komme i gang med å bruke databasen så raskt som mulig.

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene:
Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør.
Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver
74 17 87 30 97 57 81 88

 

 

 

"Å markere Samisk nasjonaldag 6.2. i bibliotekene"

Tid: torsdag 25.1. kl 9-9.45
Sted: Webinar på Teams

Morten O. Haugen og Arnhild Tveikra deler forslag til markering av dagen.
Invitasjon med lenke kommer.

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver
74 17 53 27 95 26 32 13

Introkurs for nye folkebiblioteksjefer.
I Samarbeid med Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Troms og Finnmark

Serie i februar

Mer informajon kommer

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver
74 17 53 27 95 26 32 13

Tid: 14. februar kl. 9-10
Sted: Webinar på Teams
Tema: Årets innrapportering av statistikk.

Lavterskel gjennomgang av skjema og tallkilder.

Lenke til webinar/workshop

Kontakt:

Bjørnar Skjesol
Seniorrådgiver
74 17 53 28 90 87 25 38

Tid: Onsdag 28. februar kl. 11:00  til torsdag 29. februar kl. 14:00
Sted: Stiklestad nasjonale kultursenter
Tema: Den kulturelle skolesekken

DKS Trøndelag inviterer til DKS Arena. Her tar vi opp aktuelle tema og presentere smakebiter fra grunnskoleprogrammet for skoleåret 2024-2025. DKS Arena er en fagarena for kulturkontakter, kommunekontakter, skoleledere, ansatte ved kulturinstitusjoner og utøvere som jobber med DKS-tilbud.

Se program og meld deg på: DKS ARENA 2024 (pameldingssystem.no)

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Tid: Onsdag 6. mars, KL. 13-14
Sted: Webinar på Teams
Tema: Referansehåndtering / siteringsteknikk.
Informasjonskompetanse og kildekritikk

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: Tirsdag 9. april. Kl. 13:00-14:00
Sted: Webinar på Teams
Tema: Referanseintervju / veiledningssamtale

Invitasjon til webinaret er sendt biblioteklederne i Trøndelag. De kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene: Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør. Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekets kunnskapsaktørsatsing i FiF.

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver
74 17 87 30 97 57 81 88

Tid: torsdag 11. april kl 09-10
Sted: Webinar på Teams <- klikk for å delta

Statistikkwebinar med fokus på bibstat, strategisk bruk av statisitkk, kommuneinformasjon som kunnskapsgrunnlag.

Bibstat ved Trygve Kikut, Vestfold fylkesbibliotek, og om strategisk bruk av statistikk ved Jannicke Røgler, Trondheim folkebibliotek.

(Dette webinaret ser vi i sammenheng med Digitalt påfyll den 14.3. og, og begge er del av et samarbeid mellom Innlandet, Vestfold og Trøndelag der folkebibliotekene i alle tre fylkene inviteres til å delta.)

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver
74 17 53 27 95 26 32 13

Dato: 24.-25. april 2024
Sted: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.
Arrangører: Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) og Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune.

Informasjon og påmelding

For første gang samler vi ansatte i barnehager og bibliotek til en felles konferanse om lesekultur. Barn trenger bøker til både lek og læring, og barnehager og bibliotek trenger hverandre for å bygge laget rundt barna, sammen med foreldrene.

Kontakt:

Kristin Storvig
Seniorrådgiver
74 17 53 42 90 98 94 07

Velkommen til årets Sommerlesverksted

Tid: 6. mai. kl. 14 - 15
Sted: Teams

Mer informasjon og lenke kommer

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Webinarer med Leser søker bok

Tid: 8. mai kl. 9 - 11
Sted: Webinar på Teams
Tema: Leser søker boks to verktøy for bibliotek: Boksøk og Leseombud

Mer informasjon og lenke til webinar kommer


Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver
74 17 95 68 92 24 66 56

Formidling av tospråklig litteratur. Webinar med "Leser søker bok"

Tid: 15. mai, kl. 9 - 11
Sted: Webinar på Teams
Tema: Formidling av parallellspråklig litteratur. Arrangement og andre formidlingsmetoder.

Mer informasjon og lenke kommer

Kontakt:

Mette Vaag
Seniorrådgiver
74 17 53 43 97 76 21 21

Tid: 5. og 6. juni
Sted: Steinkjer

Mer informasjon kommer

Kontakt:

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
74 17 53 36 91 62 12 98

Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap v/ Oslo MET

Tid: 6. juni. kl. 8.30 - 13.00. Avsluttes med lunsj 13.00 - 14.00
Sted: Quality Hotel Grand Steinkjer. Steinkjer,
Pris: 700,-

Lenke for påmelding kommer.

Kurset er en del av biblioteksjeføtet på Steinkjer, men denne dagen er åpen for alle. Egen påmelding i fylkesbibliotekets kurskalender.
Samme kurs tilbys i Trondheim 7. juni

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap?

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

I denne workshopen tar vi for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap.

Kursholderne er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver
74 17 87 30 97 57 81 88

Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap v/ Oslo MET

Tid: 7. juni
Sted: Trondheim
Pris: Kommer

Mer informasjon og lenke for påmelding kommer.

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap?

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

I denne workshopen tar vi for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap.

Kursholderne er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver
74 17 87 30 97 57 81 88Noen kurs er ennå ikke lagt ut da dato ikke er bestemt.
Tema for disse er demensvennlige bibliotek og KI.

Sist oppdatert 02.02.2024