Lånesamarbeid

Bibliotekene i Trøndelag og hele landet samarbeider om å tilby fjernlån ved å sende bøker og annet materiale på etterspørsel dit folk bor. Små og store bibliotek deltar i lånesamarbeidet ved å yte etter evne og låne inn etter behov.

Trøndelag fylkesbibliotek sender daglig fjernlån fra avdelingen i Trondheim til andre bibliotek i fylket og ellers i landet. I tillegg har bibliotekene i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos fått en rolle som ansvarsbibliotek i Trøndelag.

Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana med Depotbiblioteket skal være et felles boklager for utlån til hele landet.

Søkesiden bibsok.no gir tilgang til felles søk i alle landets folkebibliotek for bibliotek og lånere. Bestilling via bibsok.no skal prioritere låneveier slik at lån blir kortreiste. Depotbiblioteket skal ellers samle mest mulig av bestillinger fra hele landet. 

De fleste bibliotek i Norge tilbyr nasjonalt lånekort som du kan bruke i de fleste av landets bibliotek. Man kan også levere inn bøker man har lånt på det biblioteket som man øsnker. Vi sørger for at de kommer tilbake til biblioteket som de opprinnelig var lånt fra. Målet er at materiale skal komme alle innbyggere til gode uansett hvor man er.

En avtale om transport mellom bibliotekene sørger for at bøker blir levert og returnert på faste dager for hvert bibliotek. Norsk Bibliotek Transport har avtale om transport i Trøndelag.

Felles nasjonale retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek

Revidert i 2014 er retningsgivende for lånesamarbeidet.

Sist oppdatert 09.05.2018