Bibliotektjenester på sørsamisk

Et av fylkesbibliotekets oppdrag er å «styrke sørsamisk språk» og kultur. Det gjør vi på mange måter, og med et bredt nettverk av samarbeidspartnere.
Samisk språk har vært en del av vårt oppdrag siden 1994.

Bokbuss

Fylket blir betjent av en bokbuss som har den samiske befolkningen som en målgruppe.

Vi eier Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse med base i Trondheim. Den har samisk litteratur som en del av sitt oppdrag, kombinert med et norsk litteraturtilbud. Den besøker 11 kommuner i fylket; fra Osen i nord til Røros i sør, i tillegg til Engerdal kommune i Hedmark og Älvdalen i Sverige.

Bussen deltar i tillegg på samiske festivaler og arrangement, og kan by på utstillinger og kulturinnslag på sine faste ruter.
Bussen får driftstilskudd fra Sametinget.

Boksamling

Trøndelag fylkesbibliotek har en bok- og mediesamling som utvikles og benyttes i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og deres mediesamling. Fylkesbiblioteket har bøker om og på samisk som prioritert innsatsområde med hovedvekt på sørsamisk språk og sørsamiske forhold.

Fylkesbiblioteket arbeidet med prosjektet «Sørsamisk digitalt» og nettstedet Gaavnoes for å tilby en digital kunnskapsressurs om samiske forhold i vår region. Ordet «gaavnoes» betyr «det som finnes».
Målet er å etablere et nettsted som gjør sørsamisk språk, kultur, litteratur og historie tilgjengelig for undervisning og kunnskap.

Delmål i prosjektet er å
• Vise betydningen og omfanget reindrift i Sør-Trøndelag har i dag.
• Presentere deler av sørsamisk utvikling og endring.
• Stimulere til økt bruk av og kunnskap om sørsamisk språk og kultur ved å presentere materiale på en åpen og interaktiv måte slik at man skaper interesse blant nye sørsamisk befolkning og andre.
• Skape en arena for sørsamisk språk, og samle, spre og utveksle informasjon blant sørsamisk befolkning, og gjøre området kjent og interessant for andre.

Prosjektet begynte i 2013 og er finansiert av Norsk kulturråd, Sametinget og fylkeskommunen. Det er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og Aajege samisk språk- og kompetansesenter på Røros, Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet, museet Saemien Sijte, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag og Trøndelag folkemuseum Sverresborg.

Barnebokutgivelser på sørsamisk

En stor utfordring for et lite språksamfunn som det sørsamiske, er å skape et tilstrekkelig bredt tilbud av litteratur. Siden våren 2014 har fylkesbiblioteket samarbeidet med språksenteret Gïelem nastedh på Snåsa om å skape flere oversettelser av barnebøker til sørsamisk. Pr oktober 2022 har vi bidratt til 146 utgivelser/oversettelser, og flere er under arbeid. Dette arbeidet har ført til at vi ble kåret til «Årets bibliotek 2019» i Norge, og at den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA har nominert oss til ALMA-prisen Astrid Lindgren Memorial Award tre ganger, for 2021, 2022 og 2023.

Vi startet med «løse oversettelser» som bibliotek, hjem og skole kunne lime inn i eksisterende bøker på norsk eller svensk. Deretter begynte vi et samarbeid med forlag i England, Norge og Sverige om å kjøpe rettigheter og ferdige boksider, slik at vi har kortest mulig vei fra ferdig ny tekst til ferdig bok.

Vi har også laget flere lydbøker og «videobøker» (det vil si filmer med høytlesning), og bidratt til bøker på pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk og umesamisk. I alt har mer enn 40 oversettere, språkveiledere og innlesere deltatt i arbeidet til nå.

Målene med prosjektet «Maanagærjah jarkoestimmie» («oversettelse av barnebøker») er å

• skape mest mulig sørsamisk barneboktekst.
• tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk.
• forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, av fylkeskommunen gjennom tospråklighetsmidler og fra fylkesbiblioteket selv. I tillegg til Gïelem nastedh samarbeider vi med Gïeleaernie om lydbøker, Samerådet om nordsamiske bøker, det lulesamiske senteret Árran, den pitesamiske kommunen Arjeplog, den umesamiske kommunen Vindeln, det sørsamiske senteret Gaaltije i Östersund og flere andre.


 Vi kan mer

Som du ser ovenfor er vår innsats for sørsamisk språk og kultur delvis knyttet til driftsoppgaver som bokbuss og bokinnkjøp, og delvis til prosjekter som «Gaavnoes» og «Maanagærjah jarkoestimmie».

Men vårt mandat gir rom for mer enn dette. Vi støtter forfatterturneer, og er åpne for nye typer samarbeid og arbeidsformer for å nå målet om å styrke sørsamisk språk og kultur. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller ønsker.

Våre samarbeidspartnere


Kontakt
, prosjektleder Gaavnoes
, prosjektleder Maanagærjah jarkostimmie
, Rådgiver Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse

Sist oppdatert 27.10.2022