Bibliotektjenester på sørsamisk

Et av fylkesbibliotekets oppdrag er å «styrke sørsamisk språk» og kultur. Det gjør vi på mange måter, og med et bredt nettverk av samarbeidspartnere.
Samisk språk har vært en del av vårt oppdrag siden 1994.

Bokbuss

Fylket blir betjent av en bokbuss som har den samiske befolkningen som en målgruppe.

Vi eier Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse med base i Trondheim. Den har samisk litteratur som en del av sitt oppdrag, kombinert med et norsk litteraturtilbud. Den besøker 11 kommuner i fylket; fra Osen i nord til Røros i sør, i tillegg til Engerdal kommune i Hedmark og Älvdalen i Sverige.

Bussen deltar i tillegg på samiske festivaler og arrangement, og kan by på utstillinger og kulturinnslag på sine faste ruter.
Bussen får driftstilskudd fra Sametinget.

Boksamling

Trøndelag fylkesbibliotek har en bok- og mediesamling som utvikles og benyttes i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og deres mediesamling. Fylkesbiblioteket har bøker om og på samisk som prioritert innsatsområde med hovedvekt på sørsamisk språk og sørsamiske forhold.

Fylkesbiblioteket arbeidet med prosjektet «Sørsamisk digitalt» og nettstedet Gaavnoes for å tilby en digital kunnskapsressurs om samiske forhold i vår region. Ordet «gaavnoes» betyr «det som finnes».
Målet er å etablere et nettsted som gjør sørsamisk språk, kultur, litteratur og historie tilgjengelig for undervisning og kunnskap.

Delmål i prosjektet er å
• Vise betydningen og omfanget reindrift i Sør-Trøndelag har i dag.
• Presentere deler av sørsamisk utvikling og endring.
• Stimulere til økt bruk av og kunnskap om sørsamisk språk og kultur ved å presentere materiale på en åpen og interaktiv måte slik at man skaper interesse blant nye sørsamisk befolkning og andre.
• Skape en arena for sørsamisk språk, og samle, spre og utveksle informasjon blant sørsamisk befolkning, og gjøre området kjent og interessant for andre.

Prosjektet begynte i 2013 og er finansiert av Norsk kulturråd, Sametinget og fylkeskommunen. Det er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og Aajege samisk språk- og kompetansesenter på Røros, Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet, museet Saemien Sijte, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag og Trøndelag folkemuseum Sverresborg.

Barnebokutgivelser på sørsamisk

En stor utfordring for et lite språksamfunn som det sørsamiske, er å skape et tilstrekkelig bredt tilbud av litteratur. Siden våren 2014 har fylkesbiblioteket arbeidet med å skape flere oversettelser av barnebøker til sørsamisk. Pr november 2019 er har vi bidratt til 98 utgivelser/oversettelser, og flere er under arbeid.

Vi startet med «løse oversettelser» som bibliotek, hjem og skole kunne lime inn i eksisterende bøker på norsk eller svensk. Deretter begynte vi et samarbeid med forlag i England, Norge og Sverige om å utgi «samtrykk», bøker hvor bildesidene er ferdige fra det opprinnelige forlagets side, og hvor vi ordner med oversetter, korrektur og trykking. I alt har 24 oversettere deltatt i arbeidet til nå.

Vi har også laget flere lydbøker, og bidratt til bøker på lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk og umesamisk.

Målene med prosjektet «Maanagærjah jarkoestimmie» («oversettelse av barnebøker») er å

• skape mest mulig sørsamisk barneboktekst.
• tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk.
• forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, av fylkeskommunen gjennom tospråklighetsmidler og fra fylkesbiblioteket selv. Faste samarbeidspartnerne er språksentrene Gïelem nastedh (bøker) og Gïeleaernie (lydbøker) og det lulesamiske senteret Árran.
Løse oversettelser til sørsamisk
Saemien sijtes nettbutikk med sørsamiske barnebøker

 

Vi kan mer

Som du ser ovenfor er vår innsats for sørsamisk språk og kultur delvis knyttet til driftsoppgaver som bokbuss og bokinnkjøp, og delvis til prosjekter som «Gaavnoes» og «Maanagærjah jarkoestimmie».

Men vårt mandat gir rom for mer enn dette. Vi støtter forfatterturneer, og er åpne for nye typer samarbeid og arbeidsformer for å nå målet om å styrke sørsamisk språk og kultur. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller ønsker.

Våre samarbeidspartnere


Kontakt
, prosjektleder Gaavnoes
, prosjektleder Maanagærjah jarkostimmie
, Rådgiver Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse

Sist oppdatert 06.04.2021