Digihjelp

Tastatur_pixabay_user_472301-472301_Shahid Abdullah.png

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang. Alle områder i samfunnet påvirkes av den digitale utviklingen og det er derfor viktig at alle i Norge har den digitale kompetansen som trengs. Biblioteket er et sted som kan tilby opplæring i digital kompetanse til innbyggerne og blir pekt på som en naturlig arena for dette i stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge"

Bibliotekene kan være både den som tilbyr kurs/veiledning eller en arena for dette. Vi ser at mange som har etablert tilbud innleder et samarbeid med andre i kommunen som gjennomfører selve veiledningen, med biblioteket som arena. Det kan være en veldig god løsning.

Samarbeid kan være med frivillighetssentral, Seniornett, Røde kors, pensjonister, skoleelever osv.

Det er mye materiale på nett som kan benyttes. Både med tips om hvordan man etablerer et tilbud i sin kommune for innbyggere og kursmateriale som kan benyttes for å gjennomføre kurs og veiledning.

Vi ser at det som fungerer best er mulighet for en-til-en veiledning. Gjerne kombinert med temakurs for flere. Repetisjon er viktig for best mulig læring for denne målgruppen.

Ta gjerne kontakt for hjelp til å etablere et tilbud i din kommune. Vi kan også bidra som veiledere for innbyggere under etablering.

Tips til noen nettsted:

Digidel.noDigidel 2017 tilbyr opplæringsmateriell for de som skal holde kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. På siden finnes også Datasjekken - et hjelpemiddel for å kartlegge digital kompetanse.

Digihjelpen.noEn netthåndbok for hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Norge.noNorge.no er inngangsporten og vegviser til offentlige tjenester på nett, på tvers av sektorer og nivå.

Læringssentret Trondheim folkebibliotek.Diverse kurs som Trondheim folkebibliotek bruker i sitt tilbud. Kan fritt benyttes av andre bibliotek

Sist oppdatert 30.07.2019