Rådgivning

- Fylkesbiblioteket har veiledningsansvar for skolebibliotekene i videregående skole.

- Vi tilbyr faglig nettverk, kurs og koordinering av fellestjenester. Bibliotekene i videregående skole er en del av det nasjonale biblioteknettverket.

- Nye biblioteklokaler, ominnredning i biblioteket.              

- Interkommunalt samarbeid, nye samarbeidspartnere 

- Litteraturformidling, leseaksjoner, arrangementer i bibliotek 

- Utvikling av bibliotekets organisasjon og ledelse

- Samlingsutvikling

Samlingsutvikling med tallenes hjelp

- IKT og digital kompetanse

Sist oppdatert 08.04.2024