Skolebibliotekplan

Plan for bibliotekene i videregående skole i Trøndelag 2023-2028

Vedtatt i Fylkestinget 14. desember 2022. Planen blir et viktig verktøy for utvikling av skolebibliotekene i årene framover.

Lenke til Skolebiblioteket – en brobygger

Relevant kompetanse - forklaring av begrepet slik det er brukt i planen

Sammen med planen vedtok politikerne at det skal legges til rette for samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek der dette er hensiktsmessig.

Lenke til Fylkestinget sak 90/22

 


Regelverk for utlån av læremidler i Trøndelag fylkeskommune

Regelverk og avtale for utskrift / underskrift

Sist oppdatert 19.09.2023