Statistikk

Fylkesbiblioteket deltar i arbeidet med å samle inn og analysere statistikk fra folkebibliotek og skolebibliotek. Statistikken er både en plikt som er pålagt bibliotekene (Biblioteklovens § 3), en oversikt over vår bransje, og en mulighet for det enkelte bibliotek til å forstå seg selv bedre. 

Statistikk som plikt

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, i tillegg publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå. 

Alle folke- og skolebibliotek skal levere statistikkopplysninger til Nasjonalbiblioteket. Denne plikten er omtalt i en egen Forskrift om bibliotekstatistikk. Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett. Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. 

Statistikken er et ansvar for det enkelte bibliotek, men fylkesbiblioteket har tradisjon for å veilede, slik at alt blir levert i rett tid, dette i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Statistikk som oversikt

Kommuner - folkebibliotek

I de 48 kommunene i Trøndelag finnes det 70 folkebibliotekavdelinger. I disse bibliotekene jobber 213 personer i 135 årsverk.

I 2018 lånte bibliotekene i Trøndelag ut 2,27 millioner bøker, lydbøker, e-bøker og andre medier. Av dette utgjorde utlånet til barn og ungdom 44,5 %.

21,6 % av innbyggerne i Trøndelag brukte lånekortet sitt; det utgjør 99.296 personer.

Bibliotekene hadde 2,6 millioner besøkende i 2018.

E-bøker utgjør 2,5 % av totalutlånet med 56 855 e-bokutlån (2018).

Les mer:
Nøkkeltall for Trøndelag 2015-2018

Videregående skoler – skolebibliotek

Det finnes 32 offentlige videregående skoler i Trøndelag. Alle har skolebibliotek.

Virksomheten i skolebibliotekene måles etter mange ulike innsatsområder: veiledning, bokutlån og lærebokutlån. I 2016 lånte skolebibliotekene ut 76.812 bøker, 10.337 «andre medier» (lydbøker og film), i tillegg til 128.953 pensumbøker.

Les mer:
Nasjonal skolebibliotekstatistikk

Nasjonal bibliotekstatistikk
Nasjonalbiblioteket har ansvaret for å presentere tall for nasjonal bibliotekutvikling : https://bibliotekutvikling.no/statistikk/

Statistikk som verktøy

Innhentet statistikk vil være et viktig verktøy for å bygge kunnskap om aktuell bibliotekutvikling i regionen og de enkelte kommuner. Lett tilgjengelig statistikk gir fylkeskommunen, kommuner og våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig data som kan benyttes i strategisk arbeid og daglig virke.

Bruker biblioteket ditt ressursene riktig? Står innkjøpet i riktig forhold til utlånet? Kasserer dere for lite? Eller for tilfeldig? Er åpningstidene riktige i forhold til besøket?

Det finnes mye latent kunnskap i den statistikken som er innlevert, og bibliotekets utlånsprogram kan også gi deg enda mer kunnskap om hva som skjer. 

Fylkesbiblioteket stiller gjerne opp dersom bibliotekene ønsker å analysere datagrunnlaget sitt med tanke på strategisk utviklingsarbeid og forbedret daglig virksomhet.

Sist oppdatert 03.04.2019