Kurs og møter for bibliotek 2020

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Vi anbefaler også å følge med på Nasjonabibliotekets kurskalender.
Sjekk også Nasjonalbibliotekets nettkurs

Utvalgte kommuner

Samling for nyansatte ved bibliotek i Trøndelag. Sted og dato kommer

Webinar
10. september. kl. 09.00 - 15.00

E-læringskurs med samlinger.

Leksjoner på bibliotekutvikling med oppgaver og samlinger.

Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer

23 ting om søk handler om søkekompetanse og andre temaer relatert til søking som er nyttige for å forstå hvordan søk og søkesystemer fungerer. Målet er at deltakerne skal få kompetanseheving  ved å søke i kilder med ulike søkespråk og forstå hvordan søkefunksjonene kan utvide og avgrense søkene. Andre viktige temaer i kurset er mekanismene for forskningspublisering og åpen tilgang som kan forklare tilgjengeligheten på forskningsartikler og se på hvordan søkeadferd og personlig informasjon påvirker resultatlistene gjennom algoritmer og filterbobler. Dessuten skal kurset gi innblikk i viktige teoretiske perspektiver innenfor informasjonsadferd, informasjonsbehov og relevans som ligger til grunn for informasjoninnhenting. 

Sted: Oslo
Program og mer informasjon kommer

Leselederkurs i Shared reading (lenke til informasjon og påmelding)

Lær deg Shared reading metoden og bli sertifisert leseleder.

Det dreier seg om høytlesing av en tekst i en gruppe og å lede en samtale om opplevelsen av teksten etterpå.  

Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim. Kl. 10-17 alle tre dager.

Kurset er en del av prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet».  Et treårig prosjekt som går i Trøndelag og Møre og Romsdal, finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.



Sted ikke bestemt
Kl. 09.00 - 15.00

Sted: Trondheim
kl. 09.00 - 15.00

Mer informasjon kommer

Årlig inkluderingskonferanse

Sted: kimen kulturhus, Stjørdal

IBBY – presentasjon av årets barne- og ungdommslitteratur.

Sted: Namsos
Kl. 09.00 - 16.00

IBBY – presentasjon av årets barne- og ungdommslitteratur.

Sted: Trondheim
Kl. 09.00 - 16.00

Sted: Steinkjer

Mer informasjon kommer

Sist oppdatert 08.07.2020