Ansvar

Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang til gode bibliotektjenester og åpne møteplasser gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale tilbud.

Fylkesbibliotekets oppdrag er forankret i lov om folkebibliotek: Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Dette arbeider vi med:

  • Gir råd om drift og utvikling av folke- og skolebibliotek.
  • Tilbyr kompetanseheving.
  • Initierer, driver og bidrar i prosjekter, nettverk og samarbeid.
  • Er samarbeidspartner i prosesser for gode biblioteklokaler.
  • Tilbyr lesesett til grunn- og videregående skole.
  • Tilbyr kultur- og bibliotekbussen til skoler og barnehager
  • Legger til rette for turnéer, arrangement, litteratur- og informasjonsformidling fysisk og digitalt.
  • Arbeider for å oversette og tilby barnebøker på sørsamisk.
  • Synliggjør bibliotekenes rolle og muligheter - som en del av lokalsamfunnet.

Fylkesbiblioteket i Trøndelag er én av fem seksjoner i Avdeling kultur og folkehelse, sammen med Seksjon Kunst og kultur, Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet, Seksjon kulturminner og en administrativ seksjon.

Regionale styrende dokumenter for fylkesbiblioteket er:

Trøndelagsplanen

Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag

Økonomiplan for Trøndelag fylkeskommune  

Skolebiblioteket – en brobygger. Plan for bibliotekene i videregående skole i Trøndelag

 

Andre styrende dokumenter:

FNs bærekraftmål

Nasjonal bibliotekstrategi – Rom for demokrati og dannelse