E-bøker

Bibliotekene i Trøndelag har felles innkjøp og utlån av elektroniske bøker.
Du kan låne e-bøker og e-lydbøker gratis på din Android-enhet (smartmobil eller nettbrett) eller på ditt Apple-produkt (iPad eller iPhone) med appen eBokBib.
Du må ha et lånekort fra biblioteket for å logge inn.

eBokBib kan også installeres på lesebrett som f.eks. Onyx Boox Carta2, Energy Ereader Pro HD og Icarus Illumina.

P.g.a. begrensninger Amazon legger på Kindle er det ikke mulig for leverandør å utvikle en løsning mot Kindle. Det samme gjelder for andre proprietære løsninger. Operativsystemet på leser må være iOS eller Android for å kunne bruke eBokBib-appen. PC eller Mac kan ikke brukes.

http://ebokbib.no/

Fylkesbiblioteket koordinerer innkjøp og avtale for bruk av eBokBib. Det kjøpes inn e-bøker for 400000 i året i et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene.

eBokBib

-      krever nasjonalt lånekort. Ditt lokale bibliotek kan gi deg et om du ikke har.

-      inntil 3 e-bøker om gangen

-      28 dagers lånetid, kan fornyes om det ikke er ventetid.

-      ingen purringer, bøkene leveres automatisk tilbake.


YouTube-klipp som viser appen
Mer om ebokbib

For bibliotek:
- import av poster til Mikromarc

Sist oppdatert 09.05.2018