Kurs og møter for bibliotek 2022

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Vi anbefaler også å følge med på Nasjonabibliotekets kurskalender.
Sjekk også Nasjonalbibliotekets nettkurs

Høst 2022

 

Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet som nå tas videre i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) – som et tilbud til bibliotek i hele landet!
Digitalt påfyll annenhver torsdag kl. 9-9:45

Samskaping med frivilligheten er et digitalt kurs i tre deler:

Del 1:  Frivillighet og samskaping med lag og foreninger
Dato: onsdag 31. august kl. 8.30 – 11.30

Del 2: Hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop?
Dato: onsdag 28. september kl. 08.30 – 11.30

Del 3: Veien videre med samskaping
Dato: onsdag 2. november kl. 08.30 -11.30

Påmelding og informasjon

7.9 - startdato for 5 digitale samlinger.

Nyansatte biblioteksjefer i Trøndelag tilbys en kursrekke med 5 digitale samlinger. Disse skal bidra til faglig støtte for et de som begynner i en lederjobb i folkebibliotek. Kursene er et samarbeid med fylkene Møre og Romsdal, Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark, hvor nyansatte sjefer der inviteres med.

Kontakt:

 

 

Rådgivere fra Nasjonalbiblioteket vil vise hvordan du går fram for å søke midler. De vil gi deg gode råd for søknaden og for prosjektarbeid generelt.
Dato: Tirsdag 20.september
Tidspunkt: 10:00 - 11:00
Sted: Digitalt

Mer informasjon

For ansatte i helse- og omsorgsfeltet.

Arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet.

Påmelding og kursinfo: Ledige plasser på leselederkurs i Shared Reading-metoden - Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (kulturoghelse.no)

 Kontakt:

Velkommen

Møtet gjennomføres på Teams og innkallelse er sendt alle på e-post. Kl. 8.45 - 14.15

Program for dagen

19. oktober, fra kl. 10:00-15:00

Lina Undrum Mariussen m.fl. fra Leser søker bok

Program og påmelding

Sted: Trøndelag fylkesbibliotek, 4. etg. Peter Egges Plass 1. Trondheim
Tid: 20. oktober kl. 11.00 - 21. oktober kl. 14.00

Program og påmelding

I forbindelse med prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» arrangerer Trøndelag fylkesbibliotek kurs for å øke bibliotekenes kompetanse som kunnskapsaktører.

Påmelding

Alle folkebibliotek har nå mulighet til å få tilgang til Lovdata Pro! Les og bestill her: Gratis tilgang til Lovdata Pro på ditt bibliotek?

For å utnytte Lovdata Pro best mulig er det viktig å kjenne til dokumentene i lov- og domsprosessen.

Derfor arrangerer vi kurset "Lov og rett - innføring". Kurset holdes av bibliotekar Susanne Mysen, Rettsinfo.no.

Program

  • Lovprosessen, dokumenter, forskrifter og domsprosesser med eksempler
  • Gjenfinning i offentlige nettressurser
  • Innføring i Lovdata Pro – bibliotekversjonen

Forkunnskaper:              Ingen forkunnskaper kreves
Målgruppe:                     Alle bibliotekansatte
Sted:                                 Teams
Tid:                                   Torsdag 3. november 2022, kl. 9 – 11

Bli med og lær - og bli en aktiv kunnskapsaktør og en ressurs for kommunens ansatte, politikere og alle andre!

Tid: Torsdag 10. november kl. 09.00-15.00
Sted: Thon Prinsen Hotel

Program og påmelding

Tid: fredag 11. november kl 09.00-15.00
Sted: Quality Grand Hotel

Program og påmelding

Sted: Hotell Bakeriet, Trondheim

Tid: Fra torsdag 24. november 2022 kl. 11.00
Til fredag 25. november 2022 kl. 15.00

Velkommen til en inspirerende dag for ansatte i vgs-bibliotek

Program og påmelding

Webinar i Teams. kl. 09.00 - 10.00

Bli bedre kjent med digitalarkivet.no.
Personsøk og historiske bilder
Ved Kristian Hunskaar, seniorrådgiver Arkivverket

Lenke sendes ut på forhånd.

Sted: Trondheim, Best Western Hotel Bakeriet

Program og påmelding

Kontakt:

Til bibliotekarer, skolebibliotekarer, barnehageansatte og lærere i Trøndelag

IBBYs høstkurs tilbys også i digital versjon: foredraget på Senja den 8. desember strømmes.

Påmelding og informasjon

 

Vår 2022

Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet som nå tas videre i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) – som et tilbud til bibliotek i hele landet!

Digitalt påfyll annenhver torsdag kl. 9-9:45

Gjennomgang av hvordan man bestiller lesesett.
13. januar kl. 14.30 - 15.00

Lenke til webinar

Kontakt:

Konferanse om Frivillighet og inkludering i Trøndelag - Avspark Frivillighetens år 2022

TID:            FRA: FREDAG 21. JANUAR 2022 KL. 11.00 (Registrering fra kl. 10.30)
                   TIL:  LØRDAG 22. JANUAR 2022 KL. 13.00
STED:         Thon Hotell Prinsen, Trondheim.

Påmelding og informasjon

9. februar - startdato for 5 digitale samlinger

Nyansatte biblioteksjefer i Trøndelag tilbys en kursrekke med 5 digitale samlinger. Disse skal bidra til faglig støtte for et de som begynner i en lederjobb i folkebibliotek. Kursene er et samarbeid med fylkene Møre og Romsdal, Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark, hvor nyansatte sjefer der inviteres med.

Kontakt:

Ruijan kväänit Keski-Norja - Norske kvener Midt-Norge ved leder Vilde Christoffersen Walsø vil gi informasjon og inspirasjon til markering av Kvenfolkets dag 16. mars i bibliotek i Trøndelag.

Vi har satt opp en halvtime 1. mars kl. 09.00 - 09.30.

Lenke til webinar

Digitalt kurs om kildebevissthet og kritisk mediebruk
med


Skoleavdelingen til Faktisk.no
Onsdag 2. mars 2022
12.30 – 15.15

Mer informasjon og påmelding.

Tenk utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet.

Målet til Tenk er at elevene utvikler solid kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers.

Les mer om TENK og undervisningsoppleggene deres her.


Kurset er gratis, og passer for alle som jobber i og med bibliotek og skolebibliotek, og i grunnskole og videregående skole.

Kurset er delt inn i tre bolker, du kan velge hvilke du deltar på. Påmeldte får tilsendt en lenke som gjelder for alle.

Del 1: Kildebevissthet og kritisk mediebruk
Del 2: Ungdom og sosiale medier
Del 3: Påvirkning, konspirasjonsteorier og falske nyheter

Har du spørsmål?
Kontakt Anniken Bjørnes, annbjoi@trondelagfylke.no

 

Digitalt påfyll - TikTok i biblioteket
3. mars kl. 09.00 - 09.45

Lenke til webinar

Arrangør: Agder fylkesbibliotek

Digitalt påfyll er nå en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Dato: 10. mars, kl. 10.00 - 16.30
Sted: Verdal bibliotek. Det nye arrangementsrommet i etasjen under biblioteket
Maks 50 deltagere

Informasjon og påmelding

Torsdag 17. mars kl. 13.00 - 14.00

Trykke på webinarlenke for å bli med

Bli bedre kjent med digitalarkivet.no.
Personsøk og historiske bilder

Ved Kristian Hunskaar fra Arkivverket.

Digitalt påfyll - Digitalt museum
31. mars kl. 9.00 - 9.45

Lenke til påmelding

Arrangør: Agder fylkesbibliotek

Digitalt påfyll er nå en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Vårmøte for vgs-bibliotek i Trøndelag 2022
Tid: 6. april kl. 09.30-14.30
Sted: Levanger videregående skole, Kirkegata 1, 7600 Levanger
Påmeldingsfrist: 31. mars

Velkommen til en inspirerende dag for ansatte i vgs-bibliotek. Omvisning, forfatterbesøk, plakatkurs, workshop, m.m. Og god mat 😊

Program og påmelding

Kontakt:

Lær å ta bedre bilder med mobiltelefonen. Optimaliser bildene for bruk på bibliotekets Instagram. Lær mer om ta bedre bilder, komposisjon, bruk av lys, forbedre bildene du har på Instagram m.m

Kursholder Javad Montazeri som har bachelorgrad i fotografi og jobbet i over 20 år som profesjonell fotograf og videoskaper.

Tid: onsdag 27. april. kl. 10.00 - 14.00
Sted: Trøndelag fylkesbibliotek (Trondheim). Peter Egges plass 1.
Kursrom 4.etg

Påmelding

 

Del 1  10.00 - 11.30

  •  1.5 timer med en 10 minutter kaffepause i mellom.

- Hvordan kan vi ta et bedre og mer effektivt bilde med en mobiltelefon. 
- Kjennskap til komposisjon av bilder.  
- Lysets egenskaper.
- Lære å se.

Kjennskap til mobilinnstillinger 

- For bedre fotografering og video.
- Eksempelinnstillinger fra iphone. 

Lunsj (Fylkesbiblioteket spanderer pizza)

Del 2 12.30 - 14.00

  •  1.5 timer med en 10 minutter kaffepause i mellom.

- Analysere Instagram-kontoen.
- Ønsket biblioteket Instagram konto analyseres og beskrives styrkene og svakhetene til de publiserte bildene. 
- En rekke bilder analyseres.
- hvordan disse bildene kunne vært mye bedre med noen få endringer.

Velkommen til inspirerende fagdag!
Tid og sted: Torsdag 28. april kl 12.00 - 15.30 på Teams - lenke ved påmelding

Tema for dagen:
-Utvikling av skolebibliotek i samarbeid med folkebibliotek
-Godterikrimkurs!

Mer informasjon og påmelding

Kontakt:

Velkommen til digitalt møte om sommerlesaksjonen 2022

Vi frisker opp det som er viktigst å huske på når man er administrator og vi deler erfaringer.
Tid og sted: Torsdag 5. mai kl 14 - 15 på Teams - lenke ved påmelding

Program og påmelding

Kontakt:

Mer informasjon kommer

Kontakt:

Prosjektet Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet
inviterer alle leseledere i Møre og Romsdal og Trøndelag til en to-dagers inspirasjonssamling i Trondheim 20.-21. mai 2022.

Vi inviterer også bibliotekansatte og helsearbeidere til samlingens første dag: fredag 20. mai.

Program og påmelding

Kontakt:

Årets biblioteksjef møte blir 9. - 10. juni i Nærøysund. Møtet vil bli fra lunsj til lunsj
Overnatting i Rørvik med besøk på Kolvereid.

Vi ser fram til fine og inspirerende dager.

Det blir ikke felles transport. Vi har satt av rom på Kysthotellet i Rørvik.
Reisealternativ: Fly med Widerøe, hurtigruten, rutebuss eller egen bil.

Informasjon og påmelding

Kontakt:

 

Sist oppdatert 21.10.2022