Bibliotektransport

Bøker og annet bibliotekmateriell sendes fritt mellom folkebibliotek og videregående skolebiblotekene i Trøndelag og resten av landet. For tiden er Norsk Bibliotektransport AS (http://nbt.no) leverandør av tjenesten. Fylkesbiblioteket koordinerer avtalen på vegne av alle kommunene og Nord Universitet i Trøndelag.

Transporten følger faste ruter, og bøker kan sendes uten emballasje. Nasjonalt biblioteknummer brukes som adresse.

Oversikt over rutene

Feil og avvik

Feilrapportering gjøres på epost direkte til Norsk Bibliotektransport, med kopi til fylkesbiblioteket:

Sist oppdatert 24.04.2024