Bibliotektransport

Bøker og annet bibliotekmateriell sendes fritt mellom bibliotekene i Trøndelag og resten av landet. For tiden er Norsk Bibliotektransport AS (http://nbt.as) leverandør av tjenesten. Fylkesbiblioteket koordinerer avtalen på vegne av alle kommunene og Nord Universitet i Trøndelag.

Transporten følger faste ruter, og bøker kan sendes uten emballasje. Nasjonalt biblioteknummer brukes som adresse.

Feil og avvik

Feilrapportering gjøres på epost direkte til Norsk Bibliotektransport, med kopi til fylkesbiblioteket: ;

Sist oppdatert 26.08.2020