Bibliotektransport

Bøker og annet bibliotekmateriell sendes fritt mellom bibliotekene i Trøndelag og resten av landet. For tiden er Norsk Bibliotektransport AS (http://nbt.as) leverandør av tjenesten. Fylkesbiblioteket koordinerer avtalen på vegne av alle kommunene og Nord Universitet i Trøndelag.

Transporten følger faste ruter, og bøker kan sendes uten emballasje. Nasjonalt biblioteknummer brukes som adresse.

Ruteoversikt for Trøndelag - Norsk Bibliotektransport AS

Nye ruter for bibliotektransport fra 2019

Feil og avvik


Feilrapportering gjøres på epost direkte til Norsk Bibliotektransport, med kopi til fylkesbiblioteket: ;

Sist oppdatert 04.10.2019