Låneregler og lånekort

Alle over 5 år kan låne på bokbussen. For å få lånekort på bussen må du fylle ut skjema for utlånsreglement og sende oss. Er du under 15 år må du ha underskrift av foreldre/foresatte. Skoler, barnehager og institusjoner vil få et lokalt kort som registreres på institusjonens navn og ansvarsperson.

Ved første gangs registrering fyller du ut elektronisk lånekortskjema. Foresatte må fylle ut skjema for barn under 15 år. Foresatte som ikke kan fylle ut skjema på nett kan benytte papirskjema som fylles ut og leveres på kultur- og bibliotekbussen eller via epost til fylkesbiblioteket

Du kan hente ditt nye lånekort på kultur- og bibliotekbussen

Elektronisk søknadskjema om lånekort

Søknad om lånekort og utlånsreglement - FOR UTSKRIFT

Ta alltid med lånekortet dersom du vil låne noe. Du er selv ansvarlig det alt som blir lånt på kortet ditt, gi derfor beskjed hvis du har mistet det. Husk også å melde fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.

Det er enkelt å få lagt inn lånekortet ditt på mobilen, hent det og lagre i nettleseren på mobilen eller bruk Bibliofil-appen som kan lastes ned i Appstore for Appleenheter, eller i Google play for de som bruker Android.

Lånetid

Lånetid er satt til 66 dager. Det vil si at lånet varer helt til neste bokbussbesøk. Ønsker du derimot å låne materialet lenger, kan du selv fornye lånene dine.


Lån kan fornyes inntil 2 ganger. Etter 2 fornyelser må du ta kontakt med fylkesbiblioteket. Er materialet du låner reservert av en annen låner, må det leveres snarest mulig. Alt av materiale lånt på bokbussen kan leveres på hvilket som helst bibliotek.

Sist oppdatert 06.04.2021