Kurs og møter for bibliotek 2018

 

VÅR 2018

Dato Innhold Sted
15.1 Prosjektsamling Harry og Roger Trondheim
27.2 Regionmøte Ytre Namdal, om kommunereformen Nærøy
12. - 14.3 Studietur "Digital kompetanse" Tårnby og Malmø
21.3 "Neste bok ut"/Digital litteraturformidling Trondheim
9.4. Tredje samling, Harry og Roger-prosjektet MOH KB Trondheim
12.4 Vårmøte bibliotek i videregående skoler Stjørdal
17.-18.4 Biblioteksjefmøtet 2018
se presentasjoner fra møtet
Frosta
26.4 Nettmøte "Lesersørvis" kl 09.00-10.00
Logg inn her: https://zoom.us/j/948228515
 Digitalt møte
April  Nettverksdag for nyansatte i bibliotekene i kommuner og vgs.  Trolig Trondheim
4.5 Sommerlesverksted Trondheim, Grong
23.5 Inspirasjonsdag for leseombud i Trøndelag Quality Grand Hotel, Steinkjer
4.-5.6 Studietur "Nye kommuner – bibliotek i nye roller" Oslo og Asker
30. 5 og 1.6 Kurs for ansatte i kommuner på Fosen - offentlige digitale tjenester. Fosen
11.6 Fagdag for ansatte ved Inderøy bibliotek - offentlige tjenester på nett. Inderøy

 

 

HØST 2018

Dato Innhold Sted
27.08, 03.09,
10.09, 17.09
Veiledning i data og internett for innbyggere
i Melhus kommune.

Melhus bibliotek
28-29.8 Fjerde samling i Harry og Roger. Todagers Steinkjer
11.9 Spill i biblioteket ved Anders Grønning Trondheim
12.9 Webinar om prosjektsøknader for Bokåret 2019 Digitalt møte
26.9 Sjangerforedrag om fantasylitteratur ved Karen Birgitte Borud (Se opptak Webinar
25.10 Namdalsbibliotekseminar – i tilknytning til
Vrimmel
Røyrvik
8.11 - alt inkludert? Et utviklingsseminar om inkludering Presentasjoner tilgjengelig Stjørdal
15.11 IBBY – presentasjon av årets barne-
og ungdomslitteratur
Namsos
16.11 IBBY – presentasjon av årets barne-
og ungdomslitteratur
Trondheim
20.11 Barnekrimgilde Trondheim
22-23.11 Høstmøte bibliotek i videregående skoler Inderøy
4.12 Biblioteksjefmøte 2.0 Trondheim
/ webstream

 

Sist oppdatert 25.01.2024