Bestill lesesett

Trøndelag fylkesbibliotek har rundt 750 lesesett som kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i fylket. Vi har sett på bokmål, nynorsk og engelsk, samt noen faktabøker. Settene varierer i størrelse, men de fleste består av 15 til 30 eksemplarer.

 På søkesiden kan du søke i settene våre. Du kan avgrense etter blant annet alder og språk, og søke ved hjelp av stikkord. Du kan også se hvor mange ledige eksemplarer vi har av hvert sett. Bestill ved å bruke bestillingsskjemaet nedenfor.

 Søk etter lesesett

Bestillingsskjema for lesesett

Vanlig lånetid er 6 uker, men lånet kan fornyes om ingen andre står på venteliste.
Ta kontakt på e-post: om du ønsker å fornye.

Lesesettene til Trøndelag fylkesbibliotek kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i fylket. 

Du kan reservere lesesettbøker i inntil to måneder før de skal brukes. Vi kan likevel ikke garantere at du får bøkene i rett tid, dette er avhengig av om forrige låner leverer dem inn tidsnok. I de fleste tilfellene går det greit.

Lesesettene våre er plassert både ved fylkesbiblioteket i Trondheim og ved Ytre Namdal videregående skole i Rørvik. Du kan derfor noen ganger oppleve at bøkene du har bestilt kommer i to forsendelser. Du bestiller og får tilsendt lesesett på samme måte, uavhengig av lokasjon.

Bøkene kan lånes i 6 uker, men lånet kan fornyes så lenge ingen andre står på venteliste. Forny ved å ta kontakt på e-post:  

Hvilke lesesett passer for mine elever?
Vi har differensiert lesesettene etter klassetrinn. Ta gjerne kontakt for mer veiledning.

1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10. trinn

Videregående

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

 

I kommuner utenfor Trondheim: Bøkene leveres til hovedbiblioteket i kommunen din og du returnerer dem samme sted som du hentet dem. Videregående skoler får bøkene sendt direkte til skolebiblioteket.

I Trondheim sendes bøkene direkte til både grunn- og videregående skoler. Når settene skal returneres fra grunnskolen, må du kontakte oss på e-post lesesett@trondelagfylke.no slik at vi får hentet bøkene.

Om du ønsker å snakke med oss om lesesett, ring oss på 74 17 84 50 tirsdag, torsdag og fredag (Trøndelag fylkesbibliotek) eller på 74 17 93 77 (Ytre Namdal).
Eller du kan sende en e-post til: 

Sist oppdatert 17.08.2023