Kurs og møter for bibliotek 2023

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Vi anbefaler også å følge med på Nasjonabibliotekets kurskalender.
Sjekk også Nasjonalbibliotekets nettkurs

Høst 2022

Tid: onsdag 13. september 2023
Sted: Steinkjer

Mer informasjon kommer.

Tid: 9.-11. oktober 2023
Sted: Trondheim

Påmelding og informasjon: Leselederkurs i Shared reading-metoden (pameldingssystem.no)

 

Vår 2023

Fylkesbiblioteket inviterer til webinar om Nasjonalbibliotekets utlysning av midler.
Tid: 19. januar, kl. 9.00 - 10.00
Sted: Teams

Invitasjon kommer.

Utviklingsmidler 2023 – Nye samarbeidsformer – Bibliotekutvikling.no
Det ligger også mye informasjon på Bibliotekutvikling.no om utviklingsmidlene og tips til søknadsprosessen Utlysning av midler – Bibliotekutvikling.no

Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet som nå tas videre i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) – som et tilbud til bibliotek i hele landet!
Digitalt påfyll annenhver torsdag kl. 9-9:45

Kontakt:

Kristin Storvig
Seniorrådgiver
74 17 53 42 90 98 94 07

Nyansatte biblioteksjefer i Trøndelag tilbys en kursrekke med 5 digitale samlinger. Hensikten er å bidra til faglig støtte for de som begynner i en lederjobb i folkebibliotek. Kursene er et samarbeid med fylkene Møre og Romsdal, Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark, hvor nyansatte sjefer der inviteres med.

Hver torsdag fra 2.feb - 2. mars. kl. 8.30-1000

Kontakt:

Arnhild Tveikra
Seniorrådgiver
74 17 53 27 95 26 32 13

Leselederkurs i Shared reading-metoden.
Tid: 1.-3. mars 2023
Sted: Bakeriet hotell, Trondheim
Ansatte i videregående skole oppfordres spesielt til å melde seg på.

Program og påmelding

Kontakt:

Kari Hortman
Seniorrådgiver
74 17 53 38 41 65 28 80

Digital workshop i bibliotekstatistikk

Mer informasjon kommer.

Kontakt:

Bjørnar Skjesol
Bjørnar Skjesol
Seniorrådgiver
74 17 53 28 90 87 25 38

Tid: 26.-28. april 2023
Sted: Bakeriet hotell, Trondheim
Ansatte i videregående skole oppfordres spesielt til å melde seg på.

Program og påmelding

Kontakt:

Kari Hortman
Seniorrådgiver
74 17 53 38 41 65 28 80

Tidsramme: 9:30 – 15:30
Sted: Trondheim
Maks antall deltakere: 24

Kursholder: Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter med master i skrivekunst og formidling. Hun har utviklet metoden bak barnebokad sammen med Pål Brekke Indregard.

Mer informasjon og påmelding.

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver
74 17 95 68 92 24 66 56

Velkommen til digitalt møte om sommerlesaksjonen 2023
Vi frisker opp det som er viktigst å huske på når man er administrator og vi deler erfaringer.

Mandag 8. mai

Informasjon og påmelding.

Sted: Digitalt på Teams

Enn så lenge kan du følge med her:
Bloggen Alt om Sommerles (her finner du alt du trenger å vite om Sommerles)
Facebook Sommerles 2023 (for bibliotekene)
Hjemmesiden åpnes før sommeren Sommerles.no

Kontakt:

Ingrid Ericson
Seniorrådgiver
74 17 53 37 99 29 77 31

Vårens biblioteksjefmøte blir i Åfjord, hvor vi  blant annet skal besøke det nye aktivitetshuset, med bibliotek.  Se mer her, Åfjord bibliotek - Åfjord (www.afjord.no)

Vi skal og en tur til Ørland, med omvisning på biblioteket, og få høre om det de arbeider med der. Vi håper at mange av dere har anledning til å bli med!

Program og påmelding


Kontakt:

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
74 17 53 36 91 62 12 98

Tidsramme: 9:30 – 15:30
Sted: Overhalla
Maks antall deltakere: 24
Forberedelser: Lese/ lytte til Discosatan av Vera Micaelsen (Aschehoug 2015)

Kursholder: Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter med master i skrivekunst og formidling. Hun har utviklet metoden bak barnebokad sammen med Pål Brekke Indregard.

Informasjon og påmelding:.

Kontakt:

Malin Kvam
Rådgiver
74 17 95 68 92 24 66 56

 

Sist oppdatert 19.05.2023