Kurs og møter for bibliotek 2023

Vi tilbyr mange kurs for å bidra til kompetanseheving av bibliotekansatte i Trøndelag. Vi arrangerer også flere større møter hvert år med bibliotekfaglige tema.

Vi oppfordrer alle til å bruke Kompetansebanken hos Nasjonalbiblioteket. Kompetansebanken samler kurs, videoer, arrangement og ressurser for deg som jobber i bibliotek og vil øke kompetansen din.

Vi anbefaler også å følge med på Nasjonabibliotekets arrangementer.

 

Høst 2023

Bli med på digitalt påfyll for faglig inspirasjon og orientering.

Digitale påfyll høsten 2023

Digital fagdag om ChatGPT og kunstig intelligens i skolen - utfordringer og muligheter - kl 09-1130.
Arrangør: KS Agenda Utvikling

Informasjon og påmelding (innen 8. august)

Hva er egentlig ChatGPT, og hvor fort går utviklingen av kunstig intelligens? Hva er utfordringene med å bruke ChatGPT i skolen, og hvordan kan vi vurdere elevens kompetanse med den nye teknologien?

Bibliotekansatte i vgs i Trøndelag kan delta. Samlet påmelding via fylkesbiblioteket, som dekker kostnaden. Det er mulig å se innholdet i etterkant om det passer dårlig denne dagen.

Nye biblioteksjefer i 6 fylker inviteres til 5 fagsamlinger

Kontakt:

 

For deg som allerede er sertifisert leseleder i Shared Reading-metoden.
Tid: onsdag 13. september 2023
Sted: Steinkjer

Informasjon og påmelding

Tre økter annenhver tirsdag fra 19. september (19. sept, 3. okt. og 17. okt.) kl 14-15

Kurset består av 3 deler. Hver del får hver si økt. Ei økt vil bestå av: 1) Gjennomgang av det vi har lært 2) Diskusjonsoppgave i grupper 3) Plenumsprat til slutt. Les mer om nettkurset.

Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek

Informasjon og påmelding

Kontakt:

 

Bli med når Leser søker bok v/Hayder og Hanne holder foredrag på Ole Vig vgs 20. sept fra 1030 til 1200

Tema: Skolebibliotek for alle   

Vi serverer kaffe/te/kaffebrød – så tar dere med lunsjmatpakka selv. Velkommen! 

Ingen påmeldingsavgift. Påmeldingsfrist: 18. september

Informasjon og påmelding  

NB: Leser søker bok presiserer at det er et foredrag for både skolebibliotekarer og lærere. Ta gjerne med en lærerkollega som vil ha interesse for foredraget.  

 

Mer informasjon og påmelding: https://www.bibliogames.no/for-bibliotekarer-bb23/

Kontakt:

Mer informasjon kommer

Kontakt:

Fylkesbiblioteket inviterer til webinar om Nasjonalbibliotekets utlysning av midler for 2024.

Invitasjon med lenke er sendt alle bibliotekledere.

Vi ønsker velkommen til inspirasjonsdag for leseombud.
Sted: Grand hotell, Steinkjer

Gratis

Mer informasjon og påmelding

Kontakt:

En konferanse skreddersydd for deg som jobber innen kultur, folkehelse og frivillighet.

Trøndelag fylkeskommune inviterer til trøndersk kultur- og folkehelsekonferanse den 5.-7. oktober 2023. Konferansen har fått navnet Drivkraft og arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim.

Se program og meld deg på

Kontakt:

Tid: 9.-11. oktober 2023
Sted: Trondheim

Påmelding og informasjon: Leselederkurs i Shared reading-metoden (pameldingssystem.no)

I prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» er et av delmålene:
Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør.

Prosjektet er en del av en handlingsplan for å ta tak i fylkesbibliotekenes kunnskapsaktørsatsing i FiF.
Kompetansehevingstiltak i forbindelse med prosjektet tilbys alle folkebibliotek i Trøndelag, og for høsten 2023 tilbyr vi følgende webinarer:

  • Onsdag 11. oktober kl. 9-10
    Informasjon om prosjektet. Presentasjon av resultatet av spørreundersøkelsen om tjenester til studenter og bibliotekenes kompetansebehov
  • Tirsdag 31. oktober kl. 13-14
    Informasjon om universitetsbibliotekenes tjenester til egne studenter (NTNU og Nord universitet)
  • Tirsdag 14. november kl. 13-14 
    Fjernlån : rolleavklaring mellom fag- og folkebibliotek, med fokus på tjenester til studenter

Invitasjon til webinarene sendes til biblioteklederne på Teams, som kan videresende invitasjonen til sine bibliotekansatte.

Opptak av webinarene gjøres tilgjengelig på Teams for biblioteklederne en periode i etterkant.

24. oktober (ligger ute i 45 dager)

https://www.btj.se/skolbibliotek/skolbibdagen

For bibliotekansatte og lærere/rektorer på videregående skoler i Trøndelag

Alle i målgruppen vil få påloggingsinformasjon i god tid før arrangementet

Påmelding kommer

Gratis.

Kontakt:

Vi samles digitalt til høstens biblioteksjefmøte, 1. november. kl. 9.00 - 14.00

Program for dagen

Kontakt:

Fylkesbiblioteket tilbyr nå en ny runde med lederutviklingsprogram med coaching som metode. Tilbudet går til ansatte i folkebibliotekene og bibliotekene i videregående skoler i Trøndelag,

Program og påmelding

Dagskurs

Informasjon og påmelding

3 formidlere presenterer et utvalg av årets bildebøker, barnebøker, fagbøker og ungdomsbøker.

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmeldingsavgift

Kontakt:

 

Dagskurs

Informasjon og påmelding

3 formidlere presenterer et utvalg av årets bildebøker, barnebøker, fagbøker og ungdomsbøker.

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmeldingsavgift

Kontakt:

 

Vi ønsker velkommen til 2 fagdager for ansatte i vgs-bibliotek i Trøndelag

Tid: 23. november kl. 10.00 - 24. november kl. 14.00
Sted: Hovde gård og Fosen videregående skole

Program og påmelding

Kontakt:

28. november, kl. 9.00 - 10.00

Klikk her for å bli med i møtet

Fylkesbiblioteket kaller inn til et webmøte for erfaringsdeling. Noen har holdt på lenge og gjort seg små og store erfaringer, andre har ikke helt kommet i gang enda. Vi vil høre spesielt fra Ørland, Verdal, og Overhalla, som vil si noe om hvordan det går hos dem, og så håper vi at flere vil dele erfaringer fra arbeidet.

 

Innledningsvis presenteres fylkesbiblioteket læringsressursen Leselyst med dei minste, som ligger på bibliotekutvikling.no, og som ble lansert i september.

Så hører vi litt mer fra de tre kommunene, og vi tar en runde  på hvordan det går i de enkelte kommunene.

Til slutt, åpent for spørsmål – og litt om veien videre.

Dagskurs digitalt

Informasjon og påmelding

3 formidlere presenterer et utvalg av årets bildebøker, barnebøker, fagbøker og ungdomsbøker.

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmeldingsavgift

Kontakt:

 

Velkommen til dagskurs der man får lære om og prøve ut Lesersørvis til barn.
Se håndboken om lesersørvis.

Jobber du med formidling til barn? Da er dette tilbudet til deg! Et kurs i Lesersørvis til barn gir deg de verktøyene du trenger for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst.  

Kurset består av to deler:  

Del 1: Fysisk heldagssamling på Høylandet barne og ungdomsskole onsdag 13. desember kl. 09.00-15.00

Del 2: Digital halvdagssamling på Teams onsdag 3. januar kl. 09.00-11.30

Målgruppe: Ansatte i skole- og folkebibliotek, lærere og andre som jobber med litteraturformidling.

Påmelding og informasjon

Kontakt:

Jobber du med formidling til barn? Da er dette tilbudet til deg! Et kurs i Lesersørvis til barn gir deg de verktøyene du trenger for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst.  

Kurset består av to deler:  

Del 1: Fysisk heldagssamling på Kursrom 2 i 4. etg på Trondheim folkebibliotek - hovedbiblioteket torsdag 14. desember kl. 09.00-15.00

(OBS: biblioteket åpner ikke før klokka 10 - dere blir sluppet inn fra klokka 0845 - det vil være noen ved begge inngangene) 

Del 2: Digital halvdagssamling på Teams onsdag 4. januar kl. 09.00-11.30

Påmelding og informasjon

Kontakt:

 

Vår 2023

Fylkesbiblioteket inviterer til webinar om Nasjonalbibliotekets utlysning av midler.
Tid: 19. januar, kl. 9.00 - 10.00
Sted: Teams

Invitasjon kommer.

Utviklingsmidler 2023 – Nye samarbeidsformer – Bibliotekutvikling.no
Det ligger også mye informasjon på Bibliotekutvikling.no om utviklingsmidlene og tips til søknadsprosessen Utlysning av midler – Bibliotekutvikling.no

Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet som nå tas videre i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) – som et tilbud til bibliotek i hele landet!
Digitalt påfyll annenhver torsdag kl. 9-9:45

Kontakt:

Nyansatte biblioteksjefer i Trøndelag tilbys en kursrekke med 5 digitale samlinger. Hensikten er å bidra til faglig støtte for de som begynner i en lederjobb i folkebibliotek. Kursene er et samarbeid med fylkene Møre og Romsdal, Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark, hvor nyansatte sjefer der inviteres med.

Hver torsdag fra 2.feb - 2. mars. kl. 8.30-1000

Kontakt:

Leselederkurs i Shared reading-metoden.
Tid: 1.-3. mars 2023
Sted: Bakeriet hotell, Trondheim
Ansatte i videregående skole oppfordres spesielt til å melde seg på.

Program og påmelding

Kontakt:

Digital workshop i bibliotekstatistikk

Mer informasjon kommer.

Kontakt:

Tid: 26.-28. april 2023
Sted: Bakeriet hotell, Trondheim
Ansatte i videregående skole oppfordres spesielt til å melde seg på.

Program og påmelding

Kontakt:

Tidsramme: 9:30 – 15:30
Sted: Trondheim
Maks antall deltakere: 24

Kursholder: Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter med master i skrivekunst og formidling. Hun har utviklet metoden bak barnebokad sammen med Pål Brekke Indregard.

Mer informasjon og påmelding.

Kontakt:

Velkommen til digitalt møte om sommerlesaksjonen 2023
Vi frisker opp det som er viktigst å huske på når man er administrator og vi deler erfaringer.

Mandag 8. mai

Informasjon og påmelding.

Sted: Digitalt på Teams

Enn så lenge kan du følge med her:
Bloggen Alt om Sommerles (her finner du alt du trenger å vite om Sommerles)
Facebook Sommerles 2023 (for bibliotekene)
Hjemmesiden åpnes før sommeren Sommerles.no

Kontakt:

Vårens biblioteksjefmøte blir i Åfjord, hvor vi  blant annet skal besøke det nye aktivitetshuset, med bibliotek.  Se mer her, Åfjord bibliotek - Åfjord (www.afjord.no)

Vi skal og en tur til Ørland, med omvisning på biblioteket, og få høre om det de arbeider med der. Vi håper at mange av dere har anledning til å bli med!

Program og påmelding


Kontakt:

Tidsramme: 9:30 – 15:30
Sted: Overhalla
Maks antall deltakere: 24
Forberedelser: Lese/ lytte til Discosatan av Vera Micaelsen (Aschehoug 2015)

Kursholder: Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter med master i skrivekunst og formidling. Hun har utviklet metoden bak barnebokad sammen med Pål Brekke Indregard.

Informasjon og påmelding:.

Kontakt:

 

Sist oppdatert 31.10.2023