Om Kultur- og bibliotekbussen

nybuss.jpg

Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 8 kommuner i Trøndelag og i Innlandet. Se fullstendig oversikt over stoppesteder og rutetider her. Flesteparten av kultur- og bibliotekbussens stoppesteder er barnehager og skoler, men den har også andre stoppesteder uten tilknytning til skoler eller barnehager. Bussen har et bredt og oppdatert utvalg av bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker. Det finnes også en egen samling av litteratur, filmer og tidsskrift på sørsamisk – både til barn og voksne. Det er også et bredt utvalg av litteratur om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Kontakt kultur- og bibliotekbussen:
Telefon 74 17 43 90/ 976 63 119, e-post

Besøk kultur- og bibliotekbussen i 3D

 

Kultur- og bibliotekbussen har stort fokus på formidling, både gjennom egne ansatte, utstillinger og arrangement.

Utenom ordinær kjøring er også kultur- og bibliotekbussen både arrangør og deltaker på forskjellige arrangementer. Av arrangementer kultur- og bibliotekbussen har deltatt på, og deltar på, kan nevnes: barnefestivalen Juba Juba, den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah, Fantasy-festivalen på Verdal, Tråante 2017 og UKM. Vi tilbyr også egne arrangementer, både tilknyttet den faste ruten, men også gjennom egne turneer.

Kultur- og bibliotekbussen har som mål å sørge for lik tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser – uavhengig av hvor man bor.     

Fakta 2019:
Antall stoppesteder: 21
Antall stopp per år: 147
Utlån per år: 15 117 
Antall skole- og barnehagestopp: 15
Antall «voksenstopp»: 6

Arrangementer Kultur- og bibliotekbussen

Bussen tilbyr arrangementer til de skolene og barnehagene som er på den faste kjøreruten. Det kan være alt fra forfatterbesøk, faglige arrangementer eller andre markeringer. Ved behov kan det også settes opp egne arrangementsturneer med bokbussen, hvor den da besøker skoler, bibliotek eller andre institusjoner. Kultur- og bibliotekbussen og dens personale er også med som deltaker på eksterne arrangementer, som f.eks. barnefestivalen Juba Juba eller den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah.

Ønsker du å ha med kultur- og bibliotekbussen på ditt arrangement, send en mail til oss.

Tekniske data

Bussen er en 2011-modell Volvo B12B EEV, levert av Wist Last og buss og bygd i Finland hos Kiitokori Oy. Bussens lengde er 12,00 meter, bredde 2,55 meter og høyde 3,50 meter. Bussen er godt utstyrt for kulturarrangement med sitteplass for opptil 15 personer og utstyr for presentasjoner, blant annet en 46" flatskjerm.

Kultur- og bibliotekbussen er utformet i størst mulig grad med tanke på universell utforming. Den har rullestolheis, kontrastmerking, teleslynge, samt at samlingen er merket for blinde og svaksynte.

Bussen er utstyrt med en server (Linux) og to arbeidsstasjoner for utlån, innlevering og søk. Databasen oppdateres minst én gang per uke.

Bussens design

De sørsamiske symbolene på kultur- og bibliotekbussen er tatt fra Maja Dunfjelds bok: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk.

Symbolet (bak) betyr tanke og fornuft, tankevirksomhet – åssjalommes på sørsamisk.

Borden står for samfunn –  består av mange gammer med symbol for bebodd – (fylt med trekantstikk) og stikk over hver trekant = røyk som stiger opp.
Ett stikk over står også for hverdagsliv – i motsetning til tre stikk – som betyr hellig.

 Illustrasjonene er tegnet av Hans Jørgen Sandnes.

Sist oppdatert 06.10.2021